Digital leksehjelp for barn og unge

I Oslo har barn og unge fått tilbud om digital leksehjelp under koronautbruddet gjennom prosjektet Stolte Jenter. Hensikten har vært å tilby en støtte for de som har trengt ekstra veiledning og oppfølging med skolearbeidet i denne krevende tiden.

Oppsummering

  • Utfordring:

    En spørreundersøkelse Stolte Jenter gjennomførte blant sine deltakere under koronautbruddet viste at mange ungdommer følte seg oversett, i en tid der det var mest fokus på småbarnsfamilier og de i risikogruppen. Da skolene var stengt opplevde mange utfordringer med å opprettholde motivasjonen, og at de ikke fikk den hjelpen fra skolen som de trengte for å mestre skolearbeidet.

  • Tiltak:

    Digitalisering og utvidelse av organisasjonens eksisterende leksehjelptilbud. Tilbudet ble flyttet over til Zoom, Messenger, Teams og telefon, og utvidet fra en gang i uken til to. I tillegg har noen blitt fulgt opp tettere og jevnligere, dersom de har hatt behov for dette.

  • Resultat:

    Før koronautbruddet benyttet 4-5 faste barn og unge seg av leksehjelptilbudet. Under koronautbruddet har dette antallet økt til 12 faste deltakere. Deltakerne melder tilbake at tilbudet har vært en svært viktig støtte.

Sist oppdatert: 10. april 2024

Illustrasjon digital leksehjelp for barn og unge

Mål og målgruppe

Stolte Jenter er et prosjekt under den ideelle organisasjonen Bydelsmødre Norge, og har mål om å skape gode levekår og god livskvalitet for unge jenter. Stolte Jenter driver flere tilbud, derav idrett, rådgivning og leksehjelp. Målgruppen er jenter i alderen 10-18, primært med etnisk minoritetsbakgrunn, bosatt i Groruddalen i Oslo og av ulike grunner ikke aktive i organisert aktivitet. Totalt er det 40 faste deltakere på Stolte Jenter sine aktiviteter.

Om tiltaket

Under koronautbruddet gjennomførte Stolte Jenter en spørreundersøkelse blant deltakerne sine for å kartlegge deres behov og utfordringer. Mange opplevde at det hadde vært mye fokus på familier med små barn og de i risikogruppen, og at ungdom på mange måter hadde blitt oversett. Da skolene var stengt var det også mange som hadde utfordringer med motivasjonen, og opplevde at de ikke fikk den hjelpen fra skolen som de trengte for å mestre skolearbeidet. Som en følge av dette økte interessen for leksehjelptilbudet til Stolte Jenter betraktelig. Organisasjonen utvidet derfor tilbudet fra to timer én gang i uken til to timer to ganger i uken. Noen deltakere har også fått daglig støtte med kortere møter per gang.

Til vanlig holdes leksehjelpen på det lokale biblioteket i bydel Alna i Oslo. Da dette ikke var mulig under koronautbruddet, fant organisasjonen nye og digitale løsninger istedenfor å stanse tilbudet. Leksehjelpen har blitt tilbudt over Zoom, Messenger, Teams og telefon. Ved at tilbudet har blitt digitalt har det også blitt lettere å benytte seg av for barn og unge som ikke bor i bydelen. Responsen har vært svært positiv, og Stolte Jenter har fått tilbakemeldinger fra deltakerne om at tilbudet har vært viktig for deres forståelse av lekser og oppgaver på ungdomsskolen og videregående. Under koronautbruddet økte antallet faste deltakere på leksehjelpen fra 4-5 barn og unge, til 12.

Skjermdump fra Facebook.

Organisering og samarbeid

Stolte Jenter er organisert som et prosjekt under Bydelsmødre Norge. Prosjektet finansieres av Anthonstiftelsen og bydel Alna. Sentrale samarbeidspartnere er Furuset Idrettforening, Granstangen skole, Jeriko skole, Haugerud IF, bydel Alna, Furuset bibliotek og Aktivitetshus, Redd Barna, Oslo Idrettskrets, områdeløft Lindeberg og områdeløft Haugerud.

De som leder Stole Jenter sine tilbud er studenter som bor i nærområdet, og som har bestått aktivitetslederkurs i regi av Oslo Idrettskrets. Dette har de fått delta på gjennom Stolte Jenter. Aktivitetslederne får et lite honorar for innsatsen, men legger også inn mye frivillig arbeid i å spre informasjon om tilbudet, og å følge opp deltakerne utenom de oppsatte tidene.

Lenker

Kontaktinformasjon

Tehrim Ahmed, leder av Stolte Jenter og organisasjonskonsulent for Bydelsmødre Norge

Telefon: 45 19 84 61

E-post: tehrim@bydelsmor.no

Fant du det du lette etter?