Digital veiledningstjeneste for innvandrere

Caritas Norge har etablert en digital veiledningstjeneste der innvandrere kan få informasjon og veiledning på en rekke språk.

Oppsummering

  • Utfordring:

    Da Norge stengte ned 12. mars måtte også Caritas ressurssenter for innvandrere lukke sine dører i Oslo. Mange av deres brukere hadde imidlertid et stort behov for informasjon. Særlig i den første perioden av koronapandemien var det lite informasjon tilgjengelig på ulike språk. Mange av Caritas’ brukere, særlig arbeidsinnvandrere, snakker lite eller ingen norsk.

  • Tiltak:

    Kun få dager etter nedstengningen etablerte Caritas Norge en digital veiledningstjeneste bemannet med veiledere som snakker en rekke språk. Veiledere svarer på spørsmål om blant annet smittevern, reise, permitteringsregelverk og dagpengesøknader.

  • Resultat:

    I perioden mars til august 2020 mottok Caritas 767 henvendelser til digital veiledningstjeneste. Siden mai har Caritas ressurssenter åpnet gradvis opp for fysisk oppmøte, men erfarer at mange fremdeles ønsker veiledning over telefon, og tar kontakt fra ulike deler av landet.

Sist oppdatert: 10. april 2024

Illustrasjon digital veiledningstjeneste for innvandrere

Mål og målgruppe

Caritas Norge har i flere år tilbudt drop-in veiledning på flere språk på sitt ressurssenter i Oslo. Målgruppen er innvandrere, og særlig arbeidsinnvandrere, som har behov for råd og informasjon knyttet til det å bo og arbeide i Norge. Målet med å opprette en digital veiledningstjeneste er å kunne opprettholde dette veiledningstilbudet også når fysisk oppmøte blir vanskelig, samt svare på det store informasjonsbehovet som har oppstått i kjølvannet av pandemien. Caritas ser at mange brukere har mistet jobben, er usikre på regelverket og bekymret for fremtiden. De har behov for informasjon og for å snakke med noen på sitt eget språk.

Om tiltaket

Den digitale veiledningstjenesten er åpen mandag til torsdag fra kl. 10.00 til 15.00. Tjenesten er bemannet med veiledere som snakker norsk, engelsk, spansk, arabisk, polsk, russisk og rumensk og som har god og oppdatert kunnskap om smittevernråd og forhold knyttet til å bo og arbeide i Norge. Under pandemien har det vært mange spørsmål knyttet til permitteringsregelverk, dagpengesøknader og hjemreise/retur til Norge. Veiledningen foregår for det meste på telefon, men også på chat og Zoom.

I mai åpnet Caritas gradvis opp for fysisk veiledning på ressurssenteret, men opprettholder samtidig digital veiledningstjeneste som tilbud for de som ikke ønsker å møte opp fysisk eller som bor i andre deler av landet.

Plakat om Caritas' digitale veiledningstjeneste.

Organisering og samarbeid

Veiledningen hos Caritas ressurssenter gjøres vanligvis av frivillige, men de første ukene etter oppstart av det digitale tilbudet var det hovedsakelig ansatte som bemannet tjenesten. Hele organisasjonen arbeidet hjemmefra og det var utfordrende å etablere systemer for å følge opp frivillige helt i oppstarten. Det var ressurskrevende å ha ansatte så tett involvert i veiledningstilbudet og Caritas ble tildelt midler fra IMDi blant annet for å kunne styrke veiledningstilbudet.

Utover våren ble stadig flere erfarne frivillige involvert i den digitale veiledningstjenesten, både hjemmefra og etter hvert også fra Caritas sine lokaler. Alle veiledere på Caritas ressurssenter gjennomgår opplæring og blir fulgt opp tett fra ansatte ved ressurssenteret.

Lenker

Kontaktinformasjon

Kristin Velure Strøm

Seniorrådgiver migrasjon og integrering, Caritas Norge

Telefon: 95802501

E-post: kristin.strom@caritas.no

Fant du det du lette etter?