Digitalt arbeidsrettet undervisningsopplegg

Flyktning- og innvandrertjenesten i Lørenskog kommune har utviklet et digitalt, arbeidsrettet undervisningsopplegg som et alternativ til praksis under korona-nedstengningen.

Oppsummering

 • Utfordring:

  Mange deltakere i introduksjonsprogrammet og Jobbsjansen mistet praksisplass og opplæringstilbud da skoler og flere arbeidsplasser var stengt i mars. 

 • Tiltak:

  Et digitalt, arbeidsrettet undervisningsopplegg med hjemmeoppgaver rettet mot ulike bransjer. Undervisningsopplegget kombineres med digital oppfølging.

 • Resultat:

  Opplegget styrker sammenhengen mellom teoretisk yrkesopplæring og praksis. Det holder deltakeres læring og motivasjon i gang også under koronapandemien. Veiledere gir oppfølging med faglig innhold.

Sist oppdatert: 13. mars 2023

Digitalt arbeidsrettet undervisningsopplegg

Om tiltaket

Det digitale, arbeidsrettet undervisningsopplegg består av hjemmeoppgaver rettet mot ulike bransjer, og digital oppfølging av veiledere på Flyktning- og innvandrertjenesten.

Det er så langt utviklet hjemmeoppgaver innen bransjene skole og SFO, barnehage, pleie, logistikk, matfag, renhold og butikk og service. I tillegg er det generelle oppgaver om jobbsøk og arbeidsliv med temaer som HMS, pauseprat, samarbeid, initiativ og ledelse.

Det er også utviklet et smittevernkurs for deltakere som skal starte i praksis. Kurset består av en Power point presentasjon med informasjon om smittekilde, smitteverntiltak, nasjonale tiltak, veiledende bilder for bruk av munnbind, spørsmål til refleksjon m.m. Kurset kan tilpasses etter eget behov og må justeres med egen logo, og oppdateres i henhold til lokale kontaktpunkter for offentlige informasjon om korona.


Flyktning- og innvandrertjenesten har også samlet sine oppgaver samt annet arbeidsrettet opplæringsmateriell på en Sharepoint side som interesserte kan få tilgang til. For å få tilgang til siden må man sende e-post til mircha@lorenskog.kommune.no som vil sende en invitasjon på epost.

Hjemmeoppgaver

Hjemmeoppgavene består av fire elementer:

 1. Læringsmål. Hensikten er å bygge videre på kompetansen deltakerne har med seg fra før, og knytte det faglige innholdet i oppgavene til formelle læremål i opplæringsplaner, kompetansemål fra videregående skoler, Nasjonal digital læringsarena og utdanning.no.
 2. Selve oppgavene. Alle oppgavesett består av til sammen fire oppgaver. To til tre av disse er må-oppgaver som alle skal gjøre, og en er en kan-oppgave som er frivillig. Teori knyttet til disse oppgavene blir presentert med en informasjonstekst, bilder eller videosnutter.
 3. Læring av nye ord. Oppgavene skal bidra til at deltakerne får utvidet sitt vokabular. Ordene blir hentet fra filmsnuttene eller fra informasjonsteksten i oppgavene.
 4. Refleksjonsdel. Målet er at deltakerne skal kunne dra erfaringene de har fra sitt praksissted inn i oppgavene, slik at de kan dra veksling mellom kunnskapen fra praksis eller det de kan fra før og ny kunnskap gjennom oppgavene.

case_lørenskog_hjemmeoppgave_butikk.jpg

Eksempel på hjemmeoppgave innen butikk og service.

Oppfølgingsmetode

Veiledere sender ut et oppgavesett på mandager, med innleveringsfrist torsdag samme uke. Torsdager får deltakerne tilsendt en oppsummeringsoppgave basert på ukens læringsmål, med innleveringsfrist mandag uken etter. På denne måten har deltakerne selv mulighet til å organisere og planlegge når det passer å gjøre oppgavene, og samtidig forholde seg til tidsfrister.

Veiledere er tilgjengelig for oppfølging og spørsmål fra deltakerne hver dag. Etter en kartlegging av deltakernes digitale vaner og forutsetninger, fant veilederne ut at WhatsApp var deltakernes foretrukne plattform, og bruker den som hovedkommunikasjonskanal i den en-til-en-oppfølgingen. Det tilbys også leksehjelp på faste tidspunkter i løpet av uken.

Organisering og økonomi

Flyktning- og innvandrertjenesten tenkte nytt på hvordan de organiserte arbeidshverdagen. De gikk bort fra den tradisjonelle oppfølgingen hvor hver veileder følger sine deltakere, og samlet alle veiledere i introduksjonsprogrammet og Jobbsjansen i et felles kvalifiseringsteam. Dette gjorde dem mindre sårbare i tilfelle noen skulle bli syke.

Tiltaket gjennomføres innenfor virksomhetens ressursramme.

Slik kommer du i gang

 • Kartlegge deltakernes digitale ferdigheter og tilgang til digitale plattformer/verktøy, og velge egnede kommunikasjonsplattformer basert på deres tilbakemeldinger.
 • Dele opp deltakere i ulike grupper basert på erfaring, mål og bransje.
 • Lage arbeidsrettede hjemmeoppgaver. Det er også viktig å bruke et enkelt språk i oppgavene. Se Lørenskog kommunes hjemmeoppgaver til inspirasjon.
 • Informere deltakere om tiltaket på ulike språk og gjennom egnede kanaler.
 • Være tilgjengelig for oppfølging og spørsmål fra deltakere om hjemmeoppgavene.

Vedlegg

Eksempler på Lørenskog kommunes hjemmeoppgaver:

Kontaktinformasjon

case_lørenskog_hilde.jpg

Hilde Lyngroth Selsing

Fagleder, Flyktning- og innvandrertjenesten i Lørenskog kommune

Telefon: 41200827

E-post: hln@lorenskog.kommune.no

 

case_lørenskog_miriam.jpg

Miriam Chakron

Veileder, Jobbsjansen, Flyktning- og innvandrertjenesten i Lørenskog kommune

Telefon: 41326130

E post: mircha@lorenskog.kommune.no

Fant du det du lette etter?