Dør til dør-aksjoner og felting

I forbindelse med korona-pandemien hadde Oslo kommune og Bydel Stovner behov for å nå ut direkte til befolkningen med informasjon om smittevern, testing og vaksinering.

Oppsummering

 • Utfordring:

  Bydel Stovner har en stor andel innbyggere som ikke benytter digitale kommunikasjonsplattformer, har lav språkkompetanse og lav systemforståelse. I tillegg opplevde bydelen at det florerte en god del feilinformasjon om konsekvensene av både corona og vaksinering. Bydelen så derfor et behov for å finne andre, mer direkte måter å kommunisere med befolkningen på, som i større grad ville bidra til å nå «alle». Det ble derfor satt i gang arbeid med såkalte «dør til dør-aksjoner», og mer generell tilstedeværelse ute blant befolkningen, såkalt felting.

  Oppsummert var utfordringene:

  • Høy smitte blant befolkningen
  • Lav testandel blant befolkningen
  • En god del feilinformasjon om viruset og vaksinering blant befolkningen
  • Lav digital kompetanse blant befolkningen
  • Lav språkkompetanse blant befolkningen
  • Lav systemforståelse blant befolkningen
  • Noe lav tillit til offentlige myndigheter
 • Tiltak:

  • «Dør til dør-aksjoner»
  • Tilstedeværelse av ansatte ute blant befolkningen (felting)
 • Resultat:

  • Økt testandel (fhi.no)
  • Nedgang i antall smittede
  • Økning i antall vaksinerte
  • Positive tilbakemeldinger fra bydelens befolkning

Sist oppdatert: 15. mars 2023

Dør til dør aksjon med personer iført refleksvest og munnbind utenfor en blokk

Mål og målgruppe

Målet var å nå ut med informasjon om smittevern, testing og vaksinering til en så stor andel av bydelens befolkning som mulig. Spesielt gjaldt dette de vi opplevde at vi ikke nådde gjennom våre ordinære kommunikasjonskanaler; ungdom, voksne og eldre, særlig med minoritetsbakgrunn.

Om tiltaket

Innledningsvis ble ansvaret for aksjonene dedikert til én person. Basert på tall på for eksempel antall smittede, ble det besluttet i hvilken delbydel aksjonen skulle finne sted. Den første som ble gjennomført ble gjennomført i delbydel Vestli. Delbydelen ble inndelt i mindre roder/grunnkretser. Disse ble markert fysisk på kart som ble delt ut til de ansatte som deltok i aksjonen.

 

Det ble satt av én arbeidsdag til gjennomføring.

For å rekruttere ansatte ble det sendt ut e-poster og delt informasjon på Workplace.

Under Bydelens første aksjon var budskap å informere om hvor og hvordan befolkningen kunne teste seg. Det ble delt ut skriftlig informasjon i tillegg til muntlig.  

Mellom aksjonene hadde Bydelen også en ordning for økt tilstedeværelse der hvor befolkningen ferdes, eksempelvis på Stovner senter, ved t-banestopp, nærbutikker etc. Det ble utarbeidet en digital oversikt med «vakter» som ansatte kunne skrive seg opp på. Under den såkalte feltingen ble det delt ut informasjon, munnbind og antibac til befolkningen. Bydelsansatte var også tilgjengelig for spørsmål som befolkningen måtte ha. Etter hvert som samfunnet åpnet opp igjen, ble de oppsatte vaktene fjernet, og ansatte kunne skrive seg opp om og når de hadde vært ute og feltet, hvor de hadde vært og hvordan de opplevde befolkningens reaksjon på vår tilstedeværelse.

I tillegg til Bydelens ordinære ansatte, ble det ansatt en rekke lokale ungdom som koronaverter, som også bidro med felting. Da særlig etter arbeidstid.

Organisering, samarbeid og økonomi

Dør til dør-aksjonene og felting ble organisert av seksjon nærmiljø, som hadde ansvar for forebyggende innsats og testing, men ansattressursene som deltok på aksjonene kom fra hele virksomheten. Særlig ansatte som ikke hadde lovpålagte oppgaver bidro.

 

Aksjonene og felting ble gjennomført i ansattes arbeidstid, så kostnadene var hovedsakelig knyttet til trykksaker og innkjøp av munnbind og antibac. Utgiftene ble dekket av midler Bydelen mottok, dedikert til håndtering av pandemien.

Det ble også samarbeidet tett med Folkehelseinstituttet (FHI), som gjennomførte et eget forskningsprosjekt knyttet til «dør til dør» -aksjonen og innvirkning på testandelen blant befolkningen(fhi.no).

Slik kommer du i gang

Forberedelser (ca. 2 dager, avhengig av trykking av skriftlig materiale):

 • Sette av en ressurs til koordinering
 • Dele delbydelen inn i mindre roder/grunnkretser
 • Skissere inndeling på et kart fysisk
 • Skaffe ressurser, minimum to personer per rode/grunnkrets (avhengig av størrelse)
 • Sette av én arbeidsdag til gjennomføring av aksjonen
 • Bli enige om budskap
 • Trykke opp skriftlig materiale til utdeling/oppheng
 • Sørge for munnbind og gule vester til ressurspersonene
 • Sende ut skriftlig materiale til borettslag/sameier og spør om de kan dele med sine beboere – informer også om at dere kommer
 • Tilgjengeliggjøre et lokale hvor ressursene kan møtes/ta lunsj/varme seg
 • Informere om dato og klokkeslett for oppmøte, samt oppmøtested
 • Tid til forberedelser: ca 2 dager (litt avhengig av trykking av skriftlig materiale)

Gjennomføring (én arbeidsdag):

 • Dedikere ressurser til de ulike rodene/grunnkretsen
 • Informere om hva budskapet er og hva som skal gjøres:
  • Gå fra dør til dør og bank på
  • Introduser deg selv med navn og Oslo kommune/Bydel Stovner
  • Gi muntlig informasjon og del ut skriftlig materialet
  • Dersom ingen åpner, legg igjen skriftlig informasjon på dørmatten
  • Svar på spørsmål dersom de har noen (kan du ikke svare, ta gjerne navn og telefonnummer og følg opp i etterkant)
  • Vær høflig og smilende
 • Informere ressursene om hvor lenge dere skal holde på
 • Dele ut informasjon og kart til ressurspersonene
 • Iverksette

Lenker

Kontaktinformasjon

Thomas Wrigglesworth

Kommunikasjonssjef, Bydel Stovner

Telefon: 958 77 882

E-post: thomas.wrigglesworth@bsr.oslo.kommune.no

Fant du det du lette etter?