Obligatorisk helsekurs i introduksjonsprogrammet

Bærum kommune tilbyr obligatorisk helsekurs i en tidlig fase av introduksjonsprogrammet. Målet er å fremme god helse og øke kunnskapen om helsetjenester hos deltakerne.

Oppsummering

 • Utfordring:

  Nybosatte flyktninger kan ha dårlig læringsutbytte på grunn av nedsatt konsentrasjon, uro, stress og smerter i kroppen. De har heller ikke god nok kjennskap til det norske helsevesenet. Tjenesteapparatet i kommunen har på sin side ikke god nok kunnskap om helseutfordringer hos flyktninger.

 • Tiltak:

  Obligatorisk helsekurs i introduksjonsprogrammet, utviklet i samarbeid med tjenesteapparatetet i kommunen og med bruk av tolk. Tiltaket har egen kurskoordinator med helsefaglig bakgrunn. 

 • Resultat:

  703 personer har deltatt i helsekurs i perioden 2011–2019. Blant resultatene er større tilstedeværelse under introduksjonsprogrammet og at flere oppsøker helsetjenester tidlig. Mange er blitt motivert til fysisk aktivitet og variert kosthold. Tiltaket har bidratt til å senke terskelen blant deltakere for selv å oppsøke barnevern, familievernkontor og krisesenter.

Sist oppdatert: 10. februar 2020

Se flere eksempler tagget med

Kommuner, Helse og trivsel, Introduksjonsprogram
Deltakere på helsekurs i Bærum

Om tiltaket

En stor andel nyankomne flyktninger har opplevd overveldende hendelser og trenger kunnskap for å forstå egne reaksjoner på disse. De fleste har ikke hatt mulighet til å ivareta egen helse i migrasjonsprosessen og trenger mye hjelp etter ankomsten – både fysisk og psykisk. I 2011 ble det besluttet å implementere et helsekurs som en obligatorisk del av introduksjonsprogrammet til nybosatte flyktninger i Bærum kommune.

Gjennom kurset har det vært viktig å gi kunnskap om hva psykisk helse er, og sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse. Tidlig opplæring skal bidra til at flyktninger lærer bedre og får verktøy som de kan bruke ved blant annet konsentrasjonsvansker, søvnmangel og flashbacks, og at de skal kunne gjenkjenne triggere og regulere egne emosjoner ved behov.

Gjennom helsekurset får deltakerne også kunnskap om forebyggende og helsefremmende temaer. De blir kjent med hvordan helsevesenet og tjenesteapparatet i Norge fungerer, og hva disse kan tilby.

Flyktningkontoret samarbeider med psykologer, barnevernet, krisesenter, folkehelseinstituttet, tannhelsekontor, helsestasjon, Bærum helse og friskliv, tolkebyrå og ernæringsfysiolog. Dette for å lage undervisningsmateriell og gjennomføre undervisningen i de ulike temaene. Ved at samarbeidsinstanser bidrar i deler av opplæringen, blir de kjent med flyktninger som målgruppe. Dette gjør også at samarbeidspartnere kan gi et bedre tilrettelagt tjenestetilbud til flyktningene.

Over 700 deltakere har gjennomført helsekurs i Bærum.

Organisering og økonomi

Helsekoordinatoren har ansvaret for planleggingen av kursopplegg/tema og koordinerer samarbeidet om undervisningen mellom ulike tjenester i kommunen.

Kostnad eller ressurser som kreves ved kursopplegg kan være i form av kursrom/lokaler, tolkeutgifter eller arbeidstid for undervisning. I tillegg bør det beregnes ressurser knyttet til utviklingsarbeid, herunder arbeidstid til å utarbeide, gjennomføre og evaluere kursene.

Slik kommer du i gang

Noen viktige forutsetninger for å sette i gang tiltaket:

 • Kurskoordinator med helsefaglig bakgrunn og kompetanse på migrasjonshelse
 • Kultursensitivitet
 • Tolker
 • Rammer rundt tiltaket
  • Obligatorisk deltakelse
  • Egne rom, helst faste
  • Unngå andre avtaler i undervisningstidspunktet

Litteratur

Kontaktinformasjon

Jemimah Sigurdsen og Anne-Grethe Myklebust

Jemimah Sigurdsen, helseøkonom, spesialsykepleier og helsekurskoordinator i Bærum kommune. Telefon: 46 80 02 58 E-post: jemimah.sigurdsen@baerum.kommune.no

Anne-Grethe Myklebust, gründer av helsekurset, fysioterapeut og spesialrådgiver RVTS. Telefon: 41 33 41 34 E-post: anne-grethe.myklebust@rvtsost.no

Fant du det du lette etter?