Dragefestivalen i Kristiansand skaper felleskap i byen

Kristiansand Internasjonale Dragefestival har siden 2017 benyttet den lange tradisjonen fra Midt-Østen og Sørøst-Asia for å skape en leken og inkluderende by.

Oppsummering

 • Utfordring:

  Det er mangel på arenaer hvor innvandrere kan dele av sine tradisjoner.

 • Tiltak:

  Dragefestvialen bidrar til at over 3000 barn og unge får oppleve drager fra internasjonale drageflygere. Den skaper også felleskap gjennom drageflyging.

  Drageverksted der profesjonelle instruktører fra inn- og utland, sammen med egne frivillige, instruerer barn og unge i å bygge sine egne drager.

   

 • Resultat:

  En arena hvor alle kan delta, bidra og oppleve mestringsfølelse. I denne aktiviteten stiller alle likt, uavhengig av bakgrunn, kjønn, alder og etnisitet. Alle deltakerne er medskapere av festivalen

Sist oppdatert: 21. februar 2023

Dragefestivalen i Kristiansand

Mål og målgruppe

Målgruppen er barn og unge med innvandringbakgrunn spesielt, og hele befolkningen i Kristiansand kommune generelt. Målet er å bidra til et mangfoldig fellesskap i byen.

Om tiltaket

Dragefestivalen er en gratis, inviterende og samlende integrerings- og mangfoldsarena for å skape fellesskap i Kristiansand. Over to dager er barn, unge og voksne sammen for å lære om, og fly, drager.  I år holdes festivalen 17. og 18. september. Gjennom drageverkstedet kan deltagerne lære denne 2500 år gamle kulturaktiviteten fra Kina. Blant annet lærer de som deltar å lage sine egne drager. På selve festtivaldagen er det tusenvis av fargerike drager på himmelen og profesjonelle drageflygere fra hele verden flyr med sine store og spektakulære oppvisningsdrager.

Festivallederen besøker skoler, holder foredrag og deler ut drager til nærmere 1000 elever ved skoler i Kristiansand kommune. Dette er en viktig investering for å senke terskelen for deltakelse så Dragefestivalen virkelig blir en folkefest på tvers av folks bakgrunn. Arrangøren deler også ut drager til barn og unge via Blå Kors Ung, Barnas Stasjon, Posebyen Kulturskole, Muslimsk Union Ungdom, Syrisk Forening, Palestinsk Forening og Al Rehma Islamisk Center (Somalisk Forening). Årlig er en av imamene fra Muslimsk Union i juryen for drageflyvningskonkurransen for barna som har laget sine egne drager.

Organisering, samarbeid og økonomi

Kristiansand Dragefestival samarbeider med Kristiansand kommune, Sola Drageklubb, byens etniske foreninger, næringslivet og andre lokale aktører. Prosjektet har fått støtte av Kristiansand kommune gjennom ordningen "Integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner".

Festivalen er basert på frivillig innsats og hvert år har vi mellom 30-50 frivillige i organisasjonen. Minst halvparten av de frivillige har innvandringsbakgrunn.

Fra Kristiansand internasjonale dragevestival. Foto: Daniel Schjøtt.

Slik kommer du i gang

 • Inviter til samarbeid med lokale organisasjoner, kommune, kulturhus og næringsliv
 • Fortell om prosjektet ved å oppsøke etniske miljøer som har tradisjon og kompetanse om temaet for festivalen
 • Inviter de internasjonale miljøene i regionen til å bli med i prosjektplanleggingen.
 • Besøk ligende arrangementer, som Kristiansand Internasjonale Dragefestival og Sola Drageklubb, for å få inspirasjon.

Lenker

Kontaktinfo

Navn: Andrea Louise Bang

Stillingstittel: Festivalleder, Kristiansand Internasjonale Dragefestival

Telefon: 93 01 48 88

E-post: andreabang@hotmail.com

Fant du det du lette etter?