Dugnad som arbeidspraksis

En viktig intensjon med prosjektet er å gi deltakerne kontakt med andre medlemmer i DNT gjennom å delta sammen i frivillige arbeidsoppgaver.

Oppsummering

 • Utfordring:

  • Ensomhet og utenforskap er en stor samfunnsutfordring. De sosiale og økonomiske forskjellene øker. Utenforskap er en utfordring uavhengig av hvilken bakgrunn man har.
  • Vanskelig å finne gode og egnede lavterskel praksisplasser til deltakere som står lang fra det ordinære, norske arbeidslivet. Dette kan for eksempel gjelde for dem som har få formelle, dokumenterte yrkeskvalifikasjoner fra hjemlandet, eller som ikke har tilegnet seg et norsk på et nivå som arbeidslivet ofte krever.
  • Frivillig arbeid er en nøkkelressurs i DNT, og vi har et stadig behov for å tiltrekke oss flere frivillige, og frivillige med mer mangfoldig bakgrunn og kompetanse enn en tradisjonelt har gjort. Prosjektet ønsker på denne måten å trekke til seg og rekruttere nye frivillige som ressurser inn i vår organisasjon.
 • Tiltak:

  • Prosjektet tilbyr praktiske, tilrettelagte arbeidsoppgaver for den enkelte deltaker i et fellesskap hvor det utføres konkrete dugnadsoppgaver.
  • Deltakerne jobber i tett samarbeid med frivillige i DNT. De frivillige veileder og støtter deltakerne i arbeidsoppgavene som blir utført.
  • I løpet av praksisperioden får deltakerne inngående innsikt i DNTs kjernevirksomhet, slik at de lettere kan ta aktivt del i DNTs tilbud på fritiden, alene, med venner eller med familien eller i dugnadsarbeid.
 • Resultat:

  Foreløpige resultater viser positiv utvikling av norskferdighetene hos majoriteten av deltakerne. Deltakerne selv fremhever dette som det viktigste for å komme nærmere arbeidslivet i Norge. Fraværet på skolen gikk ned for deltakerne som hadde arbeidspraksis i turistforeningen, og den sosiale påkoblingen ble høyere. Deltakerne beskriver at de har lært om «norsk» arbeidskultur og prinsipper som likeverdighet, flat struktur og lite autoritær ledelse. I tillegg peker de på at de har fått lære om viktige arbeidslivsprinsipper som HMS og punktlighet. Nettverk bidrar også til nye muligheter i hverdagen, at man blir bedre kjent med lokalsamfunnet, får etablert vennskap og at en slik kan få en hverdag hvor en føler seg mindre alene.

  Flere deltakere forteller at de tidligere følte seg utrygge i naturen, men at de nå har blitt kjent med turliv og er mer komfortable med å være ute. Flere påpeker den positive effekten av å være ute i naturen og hvordan dette bidrar positiv for stressregulering, den sosiale fungeringen og den helhetlige helsen.

   

  Film:  Dugnad som arbeidspraksis — Den Norske Turistforening (dnt.no)

Sist oppdatert: 21. februar 2023

Turbilde

Mål og målgruppe

Prosjektet retter seg særlig mot deltakere med fluktbakgrunn som av ulike årsaker står langt unna ordinært arbeidsliv. Hovedaktiviteten i prosjektet er arbeidspraksis for deltakere i, eller som nylig er ferdig i, introduksjonsprogrammet. Deltakerne får tilbud om 1 – 3 dager (à 7,5 timer) arbeidspraksis i form av dugnadsarbeid i en av DNT`s medlemsforeninger eller lokallag.

Om tiltaket

En viktig intensjon med prosjektet er å gi deltakerne kontakt med andre medlemmer i DNT gjennom å delta sammen i frivillige arbeidsoppgaver. Her kan de bygge relasjoner og tillit og ta del i organisasjonenes fellesskap sammen med frivillige medlemmer i gruppen. Ved å utføre arbeid i en tradisjonell organisasjon, kan deltakerne få innblikk i og kjennskap til både norsk arbeidsliv og friluftsliv. I tillegg til å øke kjennskapen til norsk kultur, legger prosjektet vekt på å formidle et bevisst forhold til naturen og friluftslivet gjennom å tilby dugnadsarbeidet som en inkluderende arena for deltakerne.  

Organisering, økonomi og samarbeid

Dugnad som arbeidspraksis er et 3-årig prosjekt i regi av DNT med støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Prosjektet bygger på erfaringer fra Stavanger Turistforening i perioden 2019-2022.

Slik kommer du i gang

Ønsker din kommune/NAV å etablere et samarbeid om arbeidspraksis i DNT, eller ønsker du å bidra inn i prosjektet som frivillig?

 • Ta kontakt med prosjektleder Johanne S. Fjelde for å kartlegge muligheter, johanne.fjelde@dnt.no. Prosjektleder bistår med å opprette samarbeid og kontakt med den lokale medlemsforeningen/lokallaget som er aktuelt å samarbeide med. Videre ser vi på muligheten for lokale løsninger og muligheter for samarbeid om prosjektmodellen.
 • Har kommunen/NAV allerede etablert kontakt med en aktuell turistforening ta allikevel kontakt med prosjektleder for å få tilgang til veiledere og andre hjelpemidler for mer effektiv og kvalitativ oppstart av prosjektet.
 • Ønsker du å bli frivillig? Ta kontakt med ditt lokallag/medlemsforening og si du ønsker å bidra som frivillig i mangfold og inkluderingsarbeidet lokalt.

Nettside DNT:

https://www.dnt.no/dugnadsomarbeidspraksis/

Brosjyre om prosjektet: Delt i sherpa – OneDrive (sharepoint.com)

Informasjon om pilotprosjekt fra Stavanger turistforening 2019-2022: https://www.stf.no/dugnad-som-arbeidspraksis-/

Kontaktinfo

Johanne Stokka Fjelde

Prosjektleder for Dugnad som arbeidspraksis i DNT

E-post: johanne.fjelde@dnt.no

Mob.: 456 65 446

 

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?