Folk møter folk - dialogmøter med utspring i Arendal

«Folk møter folk» er en hjertevarm dialogmetode som involverer både nyankomne og lengeboende i et lokalsamfunn. Metoden innebærer kobling av mennesker som kan ha interesse av å møte hverandre. Møtet skjer på dagtid.

Oppsummering

 • Utfordring:

  • For lite kontakt mellom nyankomne flytninger og innvandrere og etablert lokalbefolkning.
  • Å nå ut til flere enn de som vanligvis engasjerer seg i nyankomne flyktninger og innvandrere.
 • Tiltak:

  10 deltakere i voksenopplæringen og 10 personer fra øvrig lokalbefolkning blir invitert til dialogmøte. Møtet varer i 1 time og 45 minutter og har tydelig ledelse og struktur. Deltakerne er systematisk koplet og sitter parvis ved et langbord i for eksempel et bibliotek, en frivilligsentral eller en park. De får enkel servering og har først private samtaler. Etterpå deler de noe av det de har snakket om med de andre rundt bordet. Alt du trenger er et langbord, stoler, kaffe og te. 

  Verdens første  "Folk møter folk" i 2015 (video, Youtube):

 • Resultat:

  Metoden «Folk møter folk» er spredt til flere kommuner i Norge. Tilbakemeldinger viser at overføringsverdien er stor. Målet er å skape en trygg møteplass for innbyggere på tvers av bakgrunn.

Sist oppdatert: 31. mai 2024

Se flere eksempler tagget med

Kommuner, Møteplasser, Innvandrerbefolkningen
Folk møter folk - dialogmøte

Mål og målgruppe

Målet med «Folk møter folk» er å iscenesette trygge møter mellom mennesker på tvers av kulturelle og etniske skillelinjer.

Målgruppen er flyktninger og innvandrere primært i voksenopplæring og øvrig lokalbefolkning. De som deltar i et dialogmøte må ha et funksjonelt muntlig språknivå, slik at det er flyt i samtalene. Det er også anbefalt at de som deltar våger å by på seg selv.

Om tiltaket

Dialogmøtene legges alltid på dagtid. Det er ikke forventinger om kontakt eller forpliktelser etter dialogmøtene. Dette kommuniseres alltid tydelig av arrangørene. Erfaringer viser likevel at det i flere tilfeller knyttes ulike bånd mellom de som har deltatt. Mennesker utveksler erfaringer og bygger relasjoner. Tilbakemeldinger fra arrangører viser at metoden

 • skaper felles opplevelse og gleder
 • er enkelt å gjennomføre, selv i når det er dårlig økonomi i en kommune
 • engasjerer et bredt segment av lokalbefolkningen

Her er noen av stemmene til Folk som har deltatt i «Folk møter folk»:

 • "Min erfaring er at alle de ti menneskene vi møtte, hadde ressurser til å skape et godt liv. Men for meg er den viktigste erfaringen å huske at vi må åpne hjemmene våre og vi må gi dem muligheten til å jobbe."
 • "Møtet var en anledning til å gi anbefalinger om hvordan kommunene organiserer arbeidet mot innvandrere og integrering."
 • "Møtet gjorde meg oppmerksom på ansvaret jeg har som nordmann for å ta kontakt med innvandrere. Vi kan ikke forvente at de blir integrert av seg selv. Vi må støtte og delta."
 • "Jeg var virkelig imponert over at viktige mennesker i byen vår ønsket å bli med oss."
 • «Personen jeg møtte var ikke redd for å være sårbar. Hun inviterte folk fra jobben hjem til seg og sa: Du trenger kanskje ikke meg – men jeg trenger deg. Det rørte virkelig hjertet mitt.»
 • "Etter «Folk møter folk» føler jeg meg som en viktig person og en del av lokalsamfunnet."
 • «Den unge mannen jeg snakket med fikk meg til å huske vår egen historie. For 150-200 år siden forlot unge nordmenn landet vårt i håp om et bedre liv i USA.»
 • "Møtet gjorde meg oppmerksom på kraften i å se noen i øynene og lytte til stemmen deres."

Organisering, samarbeid og økonomi

Metoden er utviklet av Arendal voksenopplæring i samarbeid med Med Hjerte for Arendal og Arendal bibliotek. Metodeutvikling for tiltaket er støttet av IMDi. Det er ulike modeller for samarbeid i forskjellige kommuner. Utgangspunktet er som regel en voksenopplæring. I flere kommuner har biblioteket en sentral rolle. I andre kommuner er frivilligsentralen, frivillige organisasjoner, flyktningetjenesten eller NAV viktige samarbeidspartnere. Ofte er ildsjeler, nettverk og organisasjoner motoren for planlegging og gjennomføring. Opplæring i metoden vil bli gitt kostnadsfritt av partnerne bak «Folk møter folk».

Slik kommer du i gang

 • Ta en sjekk på hjemmesiden (Med hjerte for Arendal/Folk møter folk)
 • Finn gode lokale samarbeidspartnere
 • Ta kontakt med Arendal for å få opplæring i metoden.
 • Planlegg og gjennomfør ditt lokale arrangement.
 • Ring eller mail oss i Arendal og fortell hvordan dere har hatt det!

Anbefalt litteratur

Mjøs, H. (2021): Folk møter folk - som utdannelse. I Karlson, B. & Sørly, R. (red.) Vitenskapelig antologi om medvirkning i psykisk helse- og rusarbeid. Oslo: Universitetsforlaget.

Lenker

https://medhjerteforarendal.no/folk-moter-folk/

https://democracy.uia.no/people-meet-people-norway/

Kontaktinformasjon

Hilde Mjøs

Samfunnskontakt Arendal voksenopplæring, prosjektleder Folk møter folk

Mobil: 917 36 368

E-post hilde.mjos@arendal.kommune.no

 

 

Fant du det du lette etter?