Helseambassadører når ut til mange med koronainformasjon i Drammen

Drammen Sanitetsforening har rekruttert flerspråklige innvandrerkvinner for å informere om smittevern og helsemyndighetenes koronatiltak.

Oppsummering

  • Utfordring:

    Informasjon fra helsemyndighetene når ikke ut til alle innvandrere på grunn av språklige barrierer. De kan dermed gå glipp av både generelle smittevernsråd og helsemyndighetenes stadige nye tiltak.

  • Tiltak:

    Rekruttere lokale Helseambassadører som informerer folk i nettverket sitt om smittevern. 

  • Resultat:

    Flere får informasjon om smittevern og smittevernstiltak.

Sist oppdatert: 21. februar 2023

Bilde av helseambassadører fra Drammen

Mål og målgruppe

Målet med tiltaket er å spre informasjon om smittevern og korona.

Målgruppen er innvandrere som ikke nødvendigvis får med seg informasjonen som gis i norske medier. Først og fremst er det kvinner som informerer kvinner, men prosjektkoordinatorene jobber nå med å rekruttere menn som skal informere til sine nettverk.

Drammen Sanitetsforenings erfaring er at det først og fremst er innvandrere over 30 år som har behov for informasjon.

Om tiltaket

Helseambassadørene er kvinner med et stort og aktivt nettverk og som snakker minst to språk. De er gode til å tilpasse seg målgruppen og til å finne de kanalene som når fram.

En ambassadør kan nå ut til mange familier. Helseabassadørene skal ikke fortelle folk hva de skal, eller ikke skal, gjøre. De skal informere nøytralt om tiltak og smittevern.

Når det kommer ny informasjon fra myndighetene lager Drammen Sanitetsforening en oppsummering av tiltakene som formidles både skriftlig og muntlig til helseambassadørene. Ambassadørene besøker deretter sine kontakter og forteller om smitteverntiltak. Når det ikke er mulig med hjemmebesøk sendes informasjonen på Whatsapp eller Viber.

En viktig del av arbeidet er å være forberedt på at situasjonen endrer seg underveis. Om en ambassadør har planlagt et hjemmebesøk hos en familie hvor en har blitt syk, må hun finne andre måter å formidle informasjonen på. Det er viktig at helseambassadørene sier ifra på forhånd at de skal komme. Prosjektkoordinatorene og helseambassadørene må være god til å finne løsninger på stadig endrede forhold. Mange av møtene skjer for eksempel utendørs eller på et bibliotek.

Drammen Sanitetsforening fikk besøk av Helseminister Bent Høie og Stiftelsen DAM. Her er blant andre generalsekretær i Drammen Sanitetsforening Grete Herlofson og prosjektkoordinator Mariama Dafae. Bildet er fra en presentasjon av prosjektet "Helseambassadør i koronatiden". Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam og IMDI. Foto: Stiftelsen Dam

Organisering og samarbeid

Drammen Sanitetsforening har en prosjektkoordinatorer som til nå har rekruttert ti helseambassadører. Per november 2020 jobber de med å rekruttere flere.

Slik kommer du i gang 

Prosjektkoordinator i Drammen Sanitetsforening forteller at det viktigste for å komme i gang er å kjenne byen sin godt. Da kan man vite hvor man kan rekruttere folk og hva det er behov for. De frivillige er den viktigste ressursen. De brenner for saken og er allerede motivert og ser behovet for jobben de gjør.

Det er også veldig viktig å samarbeide godt med kommunen og eventuelt andre aktører som er i nærheten. For eksempel sykehus og andre frivillige organisasjoner. Drammen Sanitetsforening anbefaler derfor å kartlegge mulige samarbeidspartnere før man setter i gang. 

Det er også viktig å lage Whatsappgrupper som de frivillige helseambassadørene er medlem av. I Drammen Sanitetsforening forteller de at Whatsapp er en svært effektiv kanal for å spre informasjon på ulike språk. De anbefaler at man må finne de kanalene som fungerer og være klar for å endre på ting ettersom situasjoner endrer seg.

Prosjektkoordinatorene i Drammen Sanitetsforening kan svare på spørsmål om noen vil ha innspill for å komme i gang.

Kontaktinformasjon

Epost: Drammen.sanitetsforening@gmail.com

Telefon: 48 28 57 02

Fant du det du lette etter?