Hvordan få innvandrerkvinner i lønnet arbeid ved bruk av tilpasset Supported Employment – en håndbok med nyttige tips og råd

Jobbsjansen Søndre Nordstrand har utarbeidet en håndbok med nyttige tips og gode råd basert på deres erfaring med tilpasninger av Supported Employment (SE) - metodikken.

Oppsummering

 • Utfordring:

  • Det kan være en utfordring og komme i arbeid for en del minoritetsspråklige innvandrerkvinner. Både lav formell kompetanse, lite relevant arbeidserfaring i Norge og lave språkferdigheter kan være barrierer.
  • Kvinner i denne målgruppen kan kreve tettere veiledning og oppfølging for å komme i arbeid. Jobbsjansen Søndre Nordstrand har tidligere primært fulgt opp deltakerne, og i mindre grad lagt vekt på arbeidsgiverkontakten og oppfølging på arbeidsplassen.
 • Tiltak:

  • Jobbsjansen Søndre Nordstrand ønsket å gjøre SE - metodikken enda mer praktisk og konkret for å treffe både målgruppens og arbeidsgivers behov for oppfølging. Bydelen utarbeidet håndboka «Tilpasset Supported Employment» som de har tatt i bruk i oppfølging av både deltakere og arbeidsgivere.
 • Resultat:

  • Etter at Jobbsjansen-prosjektet tok metodikken i bruk, økte prosentandelen av kvinnene som fikk arbeid fra 34 prosent i 2016 til 73 prosent i 2017. I 2023 hadde prosjektet en formidling til arbeid og utdanning på 86 prosent. Arbeidet har blitt presentert på IMDis Fagverksted i 2023, og ansatte fra130 kommuner har i ettertid bedt om å få tilsendt håndboka.

Sist oppdatert: 31. mai 2024

Se flere eksempler tagget med

Frivillige organisasjoner

Mål og målgruppe

Målet med tiltaket og metodikken er å bidra til bedre oppfølging av deltakerne og arbeidsgivere, og at flere innvandrerkvinner kommer ut i jobb.

Målgruppen er hjemmeværende innvandrerkvinner i alderen 18 - 55 år som har liten eller ingen tilknytning til arbeidslivet og deltaker heller ikke i ordinær utdanning. De må i tillegg ha behov for kvalifisering.

Om tiltaket

NAV Søndre Nordstrand har jobbet med å tilpasse SE - metodikken over flere år, men har aldri dokumentert måten bydelen jobber på før nå. Håndboken som er utviklet er nyttig for alle som følger opp deltakere, og da spesielt minoritetsspråklige kvinner. Dette skal være et oppslagsverk som er lett å slå opp i og som er fin å ha med seg «på farten», både ute på arbeidsplassen og i møte med deltakerne.

Gjennom håndboka følger leseren tre deltakere fra de starter i Jobbsjansen til de kommer ut i jobb. Håndboka viser også til hvilke tiltak, tilrettelegging og tilpassinger bydelen har gjort for at deltakerne skal lykkes med å komme i jobb. Det er lagt vekt på hvordan kommunen kan få til et godt samarbeid og tett oppfølging av arbeidsgivere både i private og offentlige sektor.

Håndboken er ingen mal, men en veileder med nyttige tips og gode råd basert på Jobbsjansen Søndre Nordstrand sin erfaring med å tilpasse metodikken Supported Employment til målgruppen for Jobbsjansen.

Organisering og økonomi

Jobbsjansen Søndre Nordstrand er et team på fire jobbspesialister og en teamleder/prosjektleder. Hver jobbspesialist har en portefølje på 18-23 deltakere.

Arbeidet med oppfølging av deltakere og arbeidsgiver etter denne metodikken er organisert i avdeling Marked og kvalifisering på Nav Søndre Nordstrand. Avdelingen består av Jobbspesialisttjenestene, Arbeid med støtte, IPS og Jobbsjansen. I tillegg til Kvalifiseringsprogrammet, Introduksjonsprogrammet, markedskontakt og ressursperson for innvandrere. Dette gir et stort faglig nettverk som Jobbsjansen ser er en ekstra styrke i forhold til målgruppen og en ekstra mulighet til å drive utviklingsarbeid.

Slik kommer du i gang

Håndboken kan være nyttig for alle som jobber med oppfølging av mennesker med mål om å komme ut i lønnet arbeid.

For å kunne ta i bruk håndboka eller jobbe etter SE-metodikken bør dere

 • sørge for at veileder har kompetanse som jobbspesialist
 • jobbe etter SE – prinsipper, men tilpasse metodikken etter målgruppens behov
 • bygge opp et godt nettverk med arbeidsgivere
 • utarbeide rutiner i oppfølgingen av deltakerne og arbeidsgiver
 • utarbeide skjema for kartlegging av bedrifter/forberedelser ved første kontakt med arbeidsgiver
 • samarbeide tett med markedskontakt/markedsavdeling på eget kontor

For råd og tips for å komme i gang ta gjerne kontakt med prosjektleder Ann-Kristin Myklebust Jobbsjansen Søndre Nordstrand: ann-kristin.myklebust@nav.no


Søndre Nordstrand, Integrering | Zahida (43) var hjemmeværende og analfabet. Slik får de Oslos innvandrerkvinner ut i jobb (ao.no)

IMDIs fagverksted 2023.jpg

IMDIs Fagverksted 2023

Kontaktinfo

Navn: Ann-Kristin Myklebust

Stillingstittel: Prosjektleder Jobbsjansen Nav Søndre Nordstrand

Telefon: 909 70 803

E-post: ann-kristin.myklebust@nav.no

Fant du det du lette etter?