Informasjonsfilmer om korona på polsk og spansk

Caritas Norge har fått med statsministeren til å lage en film med nøkkelinformasjon om korona. Caritas har laget versjoner på norsk, polsk og spansk. Filmene er tekstet på flere språk og delt på Facebook.

Oppsummering

  • Utfordring:

    Det kan være vanskelig å nå alle i Norge med informasjon om korona. Spesielt  befolkningsgrupper som ikke har norsk som morsmål.

  • Tiltak:

    Lage filmer hvor Erna Solberg informerer med tolk på relevante språk. Og dele filmene på Facebook og andre sosiale nettverk.

  • Resultat:

    Filmene har nådd ut til deler av befolkningen det kan være vanskelig å nå. Særlig har videoen på polsk blitt sett og delt av mange. Det er fordi Caritas ressursenters nettside har mange polske følgere.

Sist oppdatert: 10. april 2024

Erna Solberg oversatt til polsk.

Mål og målgruppe

Målet med tiltaket er å nå mange med nøkkelinformasjon om korona.

Målgruppene er innvandrere som snakker spansk, fransk, italiensk, polsk, singalesisk, tamilsk og vietnamesisk.

Om tiltaket

Caritas Norge er den katolske kirkes nødhjelpsorganisasjon som hjelper alle uavhengig av religiøs tilknytning. De har et stort nettverk og kan derfor nå ut til mange.

Ved å lage filmer med statsminister Erna Solberg, som tolkes til flere språk, har de formidlet viktig informasjon om Covid-19 og smittevernstiltak. Filmene er tekstet på spansk, fransk, italiensk, singalesisk, tamilsk og vietnamesisk.

Gjennom sitt arbeid er Caritas Norge allerede i kontakt med målgruppene. De har derfor ønsket å nå sine følgere med viktig smittevernsinformasjon formidlet av statsministeren. 

Statsminister Erna Solberg informerer om korona og smittevern. Her oversatt til polsk.
Statsminister Erna Solberg og Martha Rubiano Skretteberg, generalsekretær i Caritas Norge, lager film.

Organisering og økonomi

Filmene er laget i samarbeid mellom Statsministerens kontor og Caritas Norge, og spres gjennom sosiale medier og det øvrige nettverket til Caritas Norge.

Kostnadene er minimale da det er enkle opptak og oversettelsene er gjennomført av frivillige og ansatte i Caritas Norge. Å dele filmer på sosiale medier er også enkelt og rimelig. 

Slik kommer du i gang

Caritas Norge forteller at det først er viktig å kartlegge behovet for informasjon for ulike språkgrupper. Når man har en god forståelse av det, kan man kontakte aktører som er aktuelle for informasjonsfilmer. For eksempel personer i embetsverket eller politikere nasjonalt og lokalt.

Det er vktig å spre budskapet på de arenaene man allerede er en del av. For Caritas Norge har Facebook har vært hovedkanalen.

Caritas anbefaler også å snakke med nettverket sitt og be de spre informasjonen i sine kanaler. For de som jobber lokalt er det fint å ha en lokal politiker å fronte budskapet med.

Kontakt Caritas Norge om dere ønsker mer informasjon om hvordan man kan sette i gang med lignende tiltak. 

Ressurser

Kontaktinformasjon

Navn: Jakob Retvedt Bakkerud

Stilling og arbeidssted: Kommunikasjonsrådgiver – generalsekretærens stab, Caritas Norge

Telefon: 91 60 74 78

E-post: jakob.bakkerud@caritas.no

Fant du det du lette etter?