Informasjonsfilmer om korona på ulike språk

Norske Kvinners Sanitetsforening har laget filmsnutter med korona-informasjon på ulike språk. Filmene viser steg-for-steg hva man skal gjøre fra mistanke om koronasmitte til når man får svar på prøven, i tillegg til annen informasjon om smittevern.

Oppsummering

  • Utfordring:

    Ikke alle innvandrere behersker norsk muntlig eller skriftlig i tilstrekkelig grad til å kunne forstå helseinformasjon på norsk. Mye informasjon er dessuten fragmentert og finnes på ulike nettsider.

  • Tiltak:

    Lage informasjonsfilmer på ulike språk som samler og viser myndighetenes råd om symptomer, testing og smittevern.

  • Resultat:

    Viktig informasjon blir mer tilgjengelig for de som lettere tar til seg helseinformasjon på andre språk enn på norsk, eller som har utfordringer med skriftlig informasjon.

Sist oppdatert: 21. mars 2023

Illustrasjon til koronafilm på flere språk

Mål og målgruppe

Målet med tiltaket er å tilgjengeliggjøre noe av myndighetenes råd og informasjon relatert til korona. Det etterlyses stadig alternativer til skriftlig informasjon, og Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) har derfor respondert på dette og laget informasjonsfilmer på ulike språk. Innvandrere som ikke behersker norsk i tilstrekkelig grad til å kunne forstå helseinformasjon på norsk får på denne måten muligheten til å enkelt tilegne seg kunnskap.

Om tiltaket

N.K.S. har laget 11 filmsnutter med korona-relatert informasjon på åtte ulike språk. Filmene er tilgjengelige på arabisk, somali, engelsk, norsk, russisk, tigrinja, urdu og tyrkisk.

Filmene er pedagogisk lagt opp. Ved å følge en mor og sønn fra når sønnen utvikler symptomer og blir sendt hjem fra skolen, ser vi steg-for-steg hva man skal gjøre fra mistanke om koronasmitte til når man får svar på prøven. I tillegg er det filmsnutter med annen smitteverninformasjon som hvordan være sammen med andre på en trygg måte og hvordan unngå smitte hjemme. Det er også en filmsnutt rettet spesielt mot gravide.

Filmene bruker et klart og enkelt språk, og disse muntlige forklaringene i tillegg til de innspilte scenene gjør komplisert helseinformasjon tydelig. Man ser for eksempel konkrete bilder/situasjoner som hvordan logge seg inn på Helsenorge.no, hvordan en koronatest foregår og hva som er forskjellen mellom karantene og isolasjon.

Skjermdumper fra filmene.

Organisering og samarbeid

N.K.S. har samarbeidet tett med skuespiller Samia Bouzrara om utviklingen av manus. Samia jobber også som linkmedarbeider ved Link-kontoret i Bydel Gamle Oslo. Manus er gjennomlest og godkjent av Helsedirektoratet.

Lenker

Kontaktinformasjon

case_NKS_kontaktperson.jpg

Anniken Schwamborn

Seniorrådgiver integrering og mangfold, Norske Kvinners Sanitetsforening

Telefon: 98455628

E-post: afs@sanitetskvinnene.no

Fant du det du lette etter?