Jobbsøkerkurs som styrker innvandrere sin jobbsøkerkompetanse

Oppsummering

 • Utfordring:

  I likhet med andre kan innvandrere ha flere utfordringer med å komme inn i arbeidslivet. Dette kan være lave norskferdigheter, men også lite kjennskap til norsk arbeidslivskultur og til samfunnet generelt. I tillegg har mange et begrenset nettverk, og noen har lave digitale ferdigheter. Innvandrere kan på bakgrunn av dette har en lenger vei til jobb og kan derfor ha behov for tettere veiledning og oppfølging.

 • Tiltak:

  «I jobb» - et fireukers jobbsøkerkurs for alle arbeidssøkere som er fra land utenfor Skandinavia.

 • Resultat:

  Siden oppstart fram til januar 2024 har NAV Tromsø gitt kurstilbud til om lag 300 deltakere fra 35 ulike land. Mange har fått jobb eller startet på studier etter å ha begynt i tiltaket. På bakgrunn av evalueringer under og etter hvert kurs fikk NAV Tromsø tilbakemelding om at deltakerne opplevde at innholdet er lærerikt og nyttig. De synes det er særlig nyttig å få besøk av arbeidsgivere eller selv dra på besøk til flyktningtjenesten, voksenopplæringen, religiøse trossamfunn eller til frivillige organisasjoner.

Sist oppdatert: 6. juni 2024

Se flere eksempler tagget med

Kommuner, Ut i arbeid, Arbeidssøkere
Vi lærer om CV

Mål og målgruppe

Målet er at deltakerne skal styrke sine jobbsøkerkunnskaper og komme ut i arbeid.

I utgangspunktet var målgruppen for kurset personer som kommer fra land utenfor EØS. Etter hvert innså NAV Tromsø at det også var andre som hadde behov. Målgruppen ble da utvidet til de som kommer fra land utenfor Skandinavia. Deltakerne trenger ikke å være registrerte i NAV-systemet. Kurset er frivillig og fleksibelt, slik at de som har deltidsjobber, og eventuelt studier, kan delta. De med helseutfordringer har også muligheten til å være med på kurset. Deltakere med lave norskkunnskaper får tilbud om tolk. I dag er det flest ukrainske flyktninger på kurset.

Sortere påstander om typisk norsk arbeidslivskultur.jpg

Om tiltaket

Tidlig i prosjektet gjorde NAV Tromsø en målgruppeundersøkelse. Arbeidssøkende innvandrere ble spurt om hva de tenker at kurset bør inneholde. Slik sikret NAV Tromsø at kursinnholdet var relevant og nyttig fra første stund. I tillegg bruker NAV pedagogiske læringsmetoder som trygger deltakerne og krever aktiv deltakelse. Da oppnår de mest mulig læring. Eksempler på dette er gruppearbeid, rollespill og muntlige presentasjoner.

Gjennom kurset får deltakere styrket sin jobbsøkerkompetanse som blant annet innebærer å skrive god CV og jobbsøknad. De få mer kunnskap om rettigheter og plikter i norsk arbeidsliv. Kursdeltakerne får informasjon om arbeidsmiljøloven, norsk arbeidslivskultur, utdanningssystemet i Norge og ulike lokale norskopplæringstilbud. De får praktisk trening i hvordan man forbereder og gjennomfører et godt jobbintervju, der de er bevisst på sine egenskaper og styrker.

Eksempel på andre tema for kurset:

 • hva et bemanningsbyrå er og hvordan de kan få seg jobb via disse
 • hvor de skal henvende seg dersom de ønsker å starte egen bedrift
 • hvordan de kan få jobb via frivillig arbeid
 • hvilke sosiale aktiviteter som finnes i Tromsø

Kursrekkene har hatt en varighet på fire uker og har plass til 30-35 deltakere. Kurset går mandag-fredag fra kl.12-15.

Suksessfaktorer

 • Målgruppeundersøkelsen blant arbeidsledige innvandrere sikret at kursinnholdet er relevant og nyttig fra første stund.
 • Pedagogiske læringsmetoder som trygger deltakerne og krever aktiv deltakelse, som for eksempel diskusjonsoppgaver, gruppeoppgaver, rollespill og muntlige presentasjoner.
 • Kurset foregår på et enkelt norsk språk, slik at flest mulig skal forstå.
 • Tolkene utfører konsekutiv tolking framfor simultantolking. Da lytter deltakerne først til det som sies på norsk, deretter får de det oversatt til sitt språk. Dette lærer de norsk av.
 • Kaffe, sjokolade og god stemning. Deltakerne bygger nettverk og blir kjent. Kurset forebygger på den måten også ensomhet.
 • NAV Tromsø har godt samarbeid med eksterne aktører, som for eksempel arbeidsgivere, bemanningsbyrå, kommunale tjenester og interesseorganisasjoner i Tromsø.
 • NAV Tromsø gjør grundige evalueringer under og etter hvert kurs, og justerer kurset ut fra tilbakemeldingene fra deltakerne.
 • NAV Tromsø har oppsøkt organisasjoner og foreninger der målgruppen befinner seg, slik at NAV har fått kommunisert kurset effektiv mot målgruppen. Dette har vært med på å sikre at hvert kurs er fullt.
 • Kurset foregår i NAV Tromsø sine lokaler. Det gjør det enklere å hente ekstra ressurser ved behov, som for eksempel under skriveverksted, der noen deltakere vil kreve én-til-én-veiledning.

Organisering og økonomi

NAV Tromsø har hovedansvaret for tilsetting av kursholder, prosjektstart og drift av kurs. Kurset krever to fulle stillinger, for å kunne følge opp 15-30 deltakere. Ellers dekker NAV Tromsø alt av lokaler, kontorutstyr, PC-er, tolkeoppdrag, andre personalressurser osv.

Under skriveverksted, der deltakerne skriver CV og jobbsøknad, kreves det mer ressurser enn de to faste kursholderne. Da får de hjelp av andre veiledere på NAV.

Muntlig presentasjon 3 mosaikk.jpg

Slik kommer du i gang

 • Etabler en prosjektgruppe med kursinstruktører som har pedagogisk bakgrunn og som trives med å prate for en forsamling.
 • Etabler et samarbeid med veiledere på NAV som har målgruppen i sin portefølje.
 • Etabler et samarbeid med eksterne aktører som er i kontakt med målgruppen.
 • Utarbeid et undervisningsopplegg tilpasset målgruppens behov.
 • Bestill X antall PC-er kursdeltakerne kan bruke, samt et ladeskap med plass til like mange PC-er.
 • Etabler et samarbeid med eksterne aktører, som arbeidsgivere og bemanningsbyrå.
 • Start med et pilotkurs, som dere tester på en mindre gruppe, evaluerer og gjør endringer ut fra.
 • Be deltakerne evaluere hvert kurs, og let etter læringsmomenter som dere tar hensyn til på neste kurs.

Vedlegg

Her kan andre finner materiell til kursinnhold for perioden oktober-november 2023

Kontaktinfo

Navn: Silje Osland
Stillingstittel: Veileder/kursinstruktør NAV Tromsø
Telefon: 960 49 084
E-post: silje.osland@nav.no

Navn: Atle Reiersen
Stillingstittel: Veileder/kursinstruktør NAV Tromsø
Telefon: 454 72 539
E-post: atle.reiersen@nav.no

Fant du det du lette etter?