Kor som arena for inkludering og felleskap

For å gjenspeile mangfoldet i samfunnet rekrutterer flere norske kor personer med innvandrerbakgrunn. Disse korene har blitt arenaer for inkludering, kulturutveksling, språktrening og fellesskap.

Oppsummering

 • Utfordring:

  Norske kor har i liten grad klart å fange opp mangfoldet i det norske samfunnet. I Norges Korforbunds medlemsregister er det 70 korsangere som heter Alf, men ingen som heter Ali.

 • Tiltak:

  Starte internasjonale kor. 

  Rekruttere flere korsangere med minoritetsbakgrunn.

 • Resultat:

  Å synge sammen gir følelsen av samhold.

  Sangere blir kjent med andre i lokalmiljøet.

  Sangere med innvandrerbakgrunn får en arena hvor de kan praktisere norsk.

  Erfaring fra internasjonale kor kan senke terskelen for å senere begynne i andre kor.

Sist oppdatert: 21. mars 2023

Se flere eksempler tagget med

Frivillige organisasjoner, Møteplasser
Bilde av et kor

Mål og målgruppe

Målet med internasjonale kor er å knytte mennesker sammen på tvers av alder, sivilstatus, religion og fødested. Gjennom musikk får korsangerne kontakt med lokalmiljøet og en følelse av tilknytning, tilhørighet og samhold.

Målgruppe for tiltaket er personer med minoritetsbakgrunn som har interesse for musikk og sang.

Om tiltaket 

D’kor i Voss, Verdenskoret i Askim, Harmundi i Hitra, Førde Internasjonale kor og Oslo Internasjonale Kvinnekor har jobbet aktivt for å rekruttere sangere med minoritetsbakgrunn.

Tiltaket har truffet særlig godt blant minoritetskvinner. Noen kor valgte derfor bevisst å legge til rette for  kvinenrs familiesituasjon og også ønsket at barna er med på øvelsene.

Kor som rekrutterte nye sangere brukte god tid på å bli kjent med dem. De nye koristene ble ofte spurt om å velge en sang fra hjemlandet sitt som så ble oversatt til norsk, eller sunget på originalspråket. På denne måten har sangerne fått mulighet til å medvirke i prosessen og ha større eierskap til musikken og repertoaret. “Folk er ofte stolte av å vise fram noe fra sin egen bakgrunn.  Det er givende både for dem som hører på og for dem som opptrer”, forteller dirigenten i ett av korene.

Sosiale aktiviteter i tilknytning til korsamlingene skapte motivasjon til å gå på øvelsene og er viktige i en slik setting. Sangerne som ble rekruttert ble også involvert i lokalsamfunnet gjennom kor. Slik bidro musikken til økt forståelse mellom folk med ulik bakgrunn.

Organisering, samarbeid og økonomi

Det er viktig at tilbudet om å delta i kor er gratis.  Da kan alle være med uansett økonomisk situasjon.

Finansieringeng av de internasjonale korene varierer. Noen får støtte fra generelle tilskudd fra Norges Korforbund, mens andre får støtte av kommunen. På Hitra har koret fått finansiering av lakseoppdrettsfirma Mowi samt Sparebank 1. Lokale kulturhus, kulturskoler og kirker bistår ofte med øvingslokaler.

Generalsekretær i Norges Korforbund, Marianne Bremnes, forteller at det er en del av handlingsplanen for 2020-2022 å lage en veileder for hvordan skape rekruttering og mer mangfold i kornorge. Denne heter «Fargerike kor».

Slik kommer du i gang

 • Inviter til samarbeid med lokale frivillige lag, organisasjoner, kommune, kulturhus med mer
 • Fortell om prosjektet ved å oppsøke miljøer med mange innvandrere, eks. introduksjonsprogram, språksenter eller asylmottak
 • Bruk tid til å bli kjent med folk
 • Vær åpen for å synge på mange språk
 • Alle må bli hørt 

Lenker

Norges Korforbund 

Oslo Internasjonale Kvinnekor

Vedlegg

Veileder for internasjonale kor

Kontaktinfo

Navn: Marianne Bremnes
Stilling og arbeidssted: Generalsekretær Norges Korforbund
Telefon: 97185848
E-post: marianne.bremnes@korforbundet.no

Fant du det du lette etter?