Koronainformasjon gir jobb til ungdom på Grønland i Oslo

Den frivillige organisasjonen «Grønland foreldre og barn gruppe» har fått støtte av IMDI for å jobbe med koronarelatert informasjon i lokalmiljøet. Vanligvis jobber de med fritidsaktiviteter for barn og unge, men utvidet arbeidet når pandemien kom.

Oppsummering

 • Utfordring:

  I bydel Gamle Oslo bor det mange innvandrere, særlig på Grønland og Tøyen. De trenger informasjon om koronapandemien og vaksinen på et språk de forstår, samt smitteversutstyr. 

 • Tiltak:

  Å spre informasjon om korona på flere språk og smittevernsutstyr til beboere i et avgrenset område. Gjennom direkte kommunikasjon og egen informasjonsstand.

 • Resultat:

  Bydelsbeboerne besøker gruppas informasjonsstand på Grønlands Torg for smittevernutstyr, informasjon om reise- og smittevernregler, oppmuntring til vaksine og annen offentlig informasjon som har med koronapandemien å gjøre. I tillegg sysselsettes ungdom til honorert arbeid som gir de kompetanse og arbeidserfaring.  

Sist oppdatert: 21. februar 2023

Bilde av koronastand på Grønland

Mål og målgruppe

Målet med tiltaket er å holde beboerne oppdatert om stadig endrede koronaregler 

Målgruppen er beboere med innvandrerbakgrunn i bydel Gamle Oslo. Spesielt på Grønland og Tøyen.  

Om tiltaket

Grønland foreldre og barn gruppen har følgende tiltak:

 • Informasjonsstand på Grønland Torg med frivillige voksne og ungdommer som kan snakke på folks egne morsmål. Totalt snakker de 8 ulike språk. Ungdommene får betalt for arbeidet. De deler ut munnbind og antibac og rydder for 150 kroner i timen. 
 • Bistår folk i arbeidet med permisjonssøknader og andre søknader til offentlig forvaltning  
 • Bidrar med nødvendig informasjon og utstyr til dropintest som også gjøres på Grønland Torg.
 • Informasjonsmøter i lokalmiljøet med beboere som har innvandrerbakgrunn. Møtene gjennomføres utendørs og digitalt. Når det er mulig foregår møtene også på skoler, og i barnehager. På møtene oppmuntres det blant annet til vaksine. 
 • Deler ut smittevernsutstyr til rusmisbrukere i Urtehagen. 
 • Digitale informasjonsmøter på zoom om psykisk helse og barn/ungdom.
Undommer får jobb med opprydding og smittevern på Grønland. Foto: Amira Cherni.

Organisering og samarbeid

Gruppen jobber vanligvis med fritidsaktiviteter til barn og unge etter skoletid, men når pandemien kom oppdaget de behovet for å informere og bidra med smittevernsutstyr til innvandrere i bydel Gamle Oslo. Siden de allerede var i gang med tiltak i området, hadde de allerede et stort nettverk og kunne derfor enkelt nå ut til mange.  

Prosjektlederen, Amira Cherni organiser arbeidet sammen med 10 prosjektmedarbeidere som jobber innen helsevesenet, er tolker, flyktningkonsulenter eller barnehagemedarbeidere. I tillegg ansetter de ungdommer i lokalmiljøet. 

Gruppen har arrangert informasjonsmøter på 7-8 ulike språk i barnehager, skoler og utendørs i bydelen. Når fysiske møter ikke er mulig, arrangerer de digitale møter. De bruker også sosiale medier aktivt for å informere. Det er særlig Facebook og Whatsapp de benytter. 

Siden arbeidet er meningsfullt og honorert er veldig mange unge interessert i å jobbe med koronainformasjon. Arbeidsmuligheten er til stor hjelp for en sårbar gruppe ungdommer. De bidrar til en viktig sak, får erfaring, økt kompetanse og lønn. Alle ungdommene får en attest av prosjektleder for arbeidet. 

Gruppen inviterer også andre aktører i bydelen til samarbeid. De er med på deres arrangementer for barn og ungdom i sommerferien og oppfordrer til at smittevernreglene følges.

 

Grønland 2.jpg

Slik kommer du i gang

Amira forteller at det viktigste for å komme i gang er å være engasjert i lokalmiljøet og ha et stort nettverk. Grønland foreldre og barn gruppen har samarbeidet med FAU på skoler, SU i barnehager og områdeløftet på Grønland og Tøyen.  

"Det viktigste er å være engasjert i blokken du bor, skolen eller barnehagen hvor barna dine går", forteller Amira. 

Prosjektlederen er sosialentrepenør i inkubatoren Tøyen Unlimited. De er en viktig støttespiller. Amira og prosjektmedarbeiderne har mange ideer, og Tøyen Unlimited veileder og organiserer ideene og gir råd om hvordan de skal settes ut i live. 

Amira forteller også at for å ha dette arbeidet må man være tålmodig og tørre å snakke til folk. Det er vesentlig for å kunne stå på stand, holde møter og nå ut til mange.  

Man må også ha et sted å jobbe fra. Grønland foreldre og barn gruppen søkte plass på Grønland Torg og søkte om å få låne skoler og gymsaler til møter. 

Det er også viktig å ha en dedikert prosjektleder som kan organisere tiltak og aktiviteter og være voksenmentor for ungdommene. De må ha opplæring og må følges opp. 

Lenker

Artikkel i Norgesnytt

Facebookside med informasjon om tiltak

Kontaktinfo

Amira kontakt.jpg

Navn: Amira Cherni
Stilling: Prosjektleder
Telefon: 48 39 62 13
E-post: amira.zantouti@hotmail.com

Fant du det du lette etter?