Lokale smittevernambassadører

Halden frivilligsentral har spredt korona-informasjon i ulike innvandrermiljøer via lokale smittevernambassadører.

Oppsummering

  • Utfordring:

    Innbyggere med begrensede norskkunnskaper har vanskelig for å få tilgang til og forstå viktig korona-informasjon.

  • Tiltak:

    Rekruttere frivillige med ulik språklig, kulturell og yrkesmessig bakgrunn for å være «smittevernambassadører». Smittevernambassadører bidrar med å tilpasse og spre korona-informasjon i de ulike innvandrermiljøene i Halden.

  • Resultat:

    Korona-informasjon på flere språk. Spredning av informasjonen til ulike miljøer.

Sist oppdatert: 13. mars 2023

Bilde av en lokal smittevernambassadør

Mål og målgruppe

Målet med informasjonstiltaket er å gjøre helsemyndighetenes råd lettere tilgjengelig for innbyggere i Halden med begrensede norskkunnskaper. Via sitt aktivitetstilbud har Halden frivilligsentral både mange frivillige og en bred kontaktflate ut mot byens innbyggere. Ved å mobilisere dette nettverket når de ut med konkret informasjon om koronaviruset og smittevern til byens ulike innvandrermiljøer.

Om tiltaket

Smittevernambassadører er frivillige som bidrar med å tilpasse korona-informasjon og sprer den i sine aktuelle miljøer. Halden Frivilligsentral rekrutterer smittevernambassadører blant frivillige og deltakere på sitt eksisterende aktivitetstilbud som leksehjelp og frivilligsentralens internasjonale kvinnegruppe. Denne brede rekrutteringen har ført til en gruppe smittevernambassadører som representerer ulike språk, kulturell bakgrunn og yrker. Dette er en styrke både for å nå ut til ulike miljøer, og for å utarbeide tilpasset informasjon. For eksempel bidro en frivillig legespesialist med å forenkle myndighetenes helseinformasjon, som frivillige med ulik språkkompetanse kunne tilpasse til ulike språk.

Sammen med et designbyrå ble det lagd plakater, flyers og annet informasjonsmateriell på ulike språk:

Eksempler på plakater på ulike språk.

Plakatene henges opp på kjøpesentre, matbutikker, legekontorer, treningssentre og andre steder som er godt besøkt. Smittevernambassadørene deler også informasjonen i egne nettverk, trossamfunn m.m. De står jevnlig på stands på kjøpesenteret for å dele ut flyers og håndsprit, samt svare på spørsmål. Halden frivilligsentral holder også informasjonsmøter, for eksempel for sin internasjonale kvinnegruppe, med frivillige sykepleiere og leger og der deltakere får oppdatert informasjon og kan stille spørsmål. Deretter sprer deltakerne informasjonen videre i sine miljøer, og på denne måten fungerer også som smittevernambassadører.

Smittevernambassadører på stands.

Flere av smittevernambassadørene som er avbildet i informasjonsmaterialet er godt kjent i lokalsamfunnet, og dette er ifølge Halden frivilligsentral en suksessfaktor som har bidratt til stort engasjement og eierskap til informasjonskampanjen i de ulike miljøene. Til å begynne med var det lagd informasjon på 5-6 språk, men da flere hørte om kampanjen tok de kontakt med frivilligsentralen og bidro med språkkompetansen sin for å tilpasse informasjonen til enda flere språk. I dag er det lagd plakater og flyers med smitteverninformasjon på 15 språk.  

Organisering og samarbeid

Halden frivilligsentral har rekruttert smittevernambassadørene blant frivillige og deltakere på sine eksisterende aktiviteter, og samarbeidet særlig med frivilligsentralens internasjonale kvinnegruppe. Halden frivilligsentral har også godt samarbeid med kommunen, med ordfører som har stilt på informasjonsmøter, god dialog med kommuneoverlegekontoret og publisering av plakater og flyers på kommunens nettside.

Frivilligsentralen har engasjert et designbyrå for bistand til utforming av informasjonsmaterialet.

Lenker

Kontaktinformasjon

case_halden_kontaktperson_wenche.jpg

Wenche Erichsen, leder, Halden frivilligsentral

Telefon: 91 63 51 73

E-post: post@halden.frivilligsentral.no

Web: https://halden.frivilligsentral.no/

 

case_halden_kontaktperson_per.jpg

Per Grunde Weydahl, frivillig legespesialist

Telefon: 95 77 81 50

E-post: g-weydah@online.no

Fant du det du lette etter?