Kompetanseheving for menn med innvandrerbakgrunn

Mannsgrupper for kompetanseheving samler menn med innvandrerbakgrunn til ukentlige samlinger i sosiale fellesskap. Da praktiseres norsk og det diskuteres dagsaktuelle temaer, samt erfaringsdeling og veiledning.

Oppsummering

 • Utfordring:

  • Mange menn med innvandrerbakgrunn finner seg ikke til rette i det norske samfunnet og får ikke brukt sin kompetanse
  • Å forstå mannsrollen i det norske samfunnet og i familierelasjoner er en stor overgang
  • Det er mangel på målrettet oppfølging til menn med innvandrerbakgrunn, hvor en kan samles og diskutere utfordringer, samt søke råd og bygge nettverk
 • Tiltak:

  • Vi inviterer menn i målgruppen, hvor de er velkommen som deltakere til de får nok kompetanse og styrke til å gå videre og etablere seg med jobb eller utdanning
  • I hver gruppe inviteres åtte menn i målgruppen hver uke, sammen med prosjektmedarbeider og frivillige, til samlinger for å praktisere norsk og jobbe mot mål tilpasset hver enkelt deltaker
  • Prosjektmedarbeidere og frivillige bidrar med individuell oppfølging utenom de faste samlingene; som hjelp med jobbsøknader, offentlige dokument, lærekjøring og teoritentamen m.m. Det blir også gjennomført bedriftsbesøk, turer og deltakelse på relevante arrangement.
 • Resultat:

  • I 2021 deltok totalt 67 deltakere i gruppene, og ved utgangen av året var 21 av de blitt aktive med arbeid eller utdanning.
  • I 2022 deltok 76 deltakere i gruppene, og i løpet av året hadde 43 kommet seg i arbeid eller utdanning.
  • Alle som blir med over en periode øker kompetansen sin innen språk, samfunn og arbeid. Deltakerne vokser i fellesskapet, med økt motivasjon, kunnskap og selvtillit til å ta tak i egne liv. Noen får fast jobb, noen vikariat, og flere får ny motivasjon til å starte utdanning, Andre har fullført kurs med samarbeidspartnere innen entreprenørskap, deltakere har startet egen bedrift, og en deltaker har startet nettside for å fremme demokrati og menneskerettigheter i verden (FRI VERDEN MEDIA ).
  • Mange deltakere har også bestått teoritentamen i 2022, åtte deltakere tatt oppkjøring og fem fått førerkort. Vi gir digital opplæring, og informerer om boliglån via Husbanken. Tre deltakere har fått innvilget boliglån, og to har kjøpt egen bolig.
  • Frivillige har også startet norsktrening med ukentlig leksehjelp og idrettsfellesskap for å følge opp mannsgruppedeltakere videre. Turer både i fjell og byer blir gjennomført, og et svært populært tiltak har vært fisketurer både i båt og til lands hvor deltakerne også inviterer med sine venner og familier.
  • Mange deltakere forteller også at de aldri har lært å svømme, og at de savner tilbud, så mannsgruppene har tatt initiativ til opplæringskurs i svømming for voksne som har blitt etablert to steder. Flere har traumer etter å ha kommet til Europa som båtflyktninger, men da oppleves det som en stor seier for de å overvinne vannskrekken og å lære seg å svømme.

Sist oppdatert: 31. mai 2024

Se flere eksempler tagget med

Frivillige organisasjoner
Lagbilde fotballtrening. Mannsgrupper for samfunn-, arbeid-, og språkkompetanse

Mål og målgruppe

Målgruppen er innvandrermenn som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet, og med behov for kompetanseheving. Når deltakere blir aktive samfunnsdeltakere er målet at de filtreres ut og vi rekrutterer nye deltakere, men for at deltakere ikke skyves ut med en gang de kommer i aktivitet er de velkommen til å delta videre en periode om de har tid til det. Noen bidrar også som frivillige etter hvert, og det er motiverende for deltakerne.

Siden både kompetanse og integreringsprosessen varierer hos deltakerne er noen svært fornøyd med å ha fått seg eksempelvis jobb som renholdsarbeider og hopper da av prosjektet, men andre setter seg andre mål.

De fleste deltakerne har kommet til Norge som flyktninger, men noen har også kommet her gjennom familiegjenforening og arbeidsinnvandring. Det er en variert gruppe av nasjonaliteter, i 2021 var 16 nasjonaliteter representert og i 2022 var totalt 20 nasjonaliteter representert.

Om tiltaket

Møter gjennomføres på samme tidspunkt hver uke i rundt to timer. Ellers har vi individuelle møter, og inviterer deltakere på arrangementer og kurs med offentlige og private aktører. Gruppene møtes på ettermiddagene, og vi har enkel servering i form av kaffemat og frukt, lager av og til middag sammen, og går på restaurant for sommer- og juleavslutning.

Bedret samfunn-, arbeid- og språkkompetanse er hovedmålene for deltakerne, og flere har kommer seg i jobb eller utdanning. Bedre norskferdigheter merker vi stor forbedring på, deltakerne får muntlig norsktrening på de ukentlige samlingene, skriftlig via våre digitale plattformer og SMS med prosjektmedarbeidere, i tillegg til arbeid med utarbeidelse og innsendinger av CV og jobbsøknader. For noen deltakere har vi funnet andre frivillige aktører og meldt de på norskkurs. Å få kontaktpersoner i lokalsamfunnet som en kan spørre om hjelp og benytte som referanseperson har vært viktig for deltakerne, og bidratt til at flere har fått seg jobb, samt sosialt fellesskap og bistand ved blant annet utlån av hytter og lærekjøring.

I 2020 startet prosjektet, og da møtte vi først en del ekstra utfordringer på grunn av smittevernrestriksjoner for covid-19 og digitale møter fungerte ikke like bra. Da var målgruppen lengeværende innvandrermenn som hadde vært mange år utenfor arbeidslivet, og selv om det var verdifullt for de med fast ukentlig program så var rekruttering og fast oppmøte utfordrende. Vi har sett verdien av å åpne opp for flere deltakere som er delvis i aktivitet også. At deltakere har forskjellig kompetansenivå bidrar til at de kan bistå og lære av hverandre, blant annet med språkutfordringer.

Å få flerårig innvilgelse av støtte hjelper mye for planlegging og gjennomføring. Da får vi jobbe mer systematisk og fortsetter gruppene fra nyttår av. Da må vi ikke ta stadig nye runder med rekruttering av deltakere, men vi fornyer likevel deltakere i alle gruppene i løpet av året ettersom flere kommer seg i jobb og utdanning.

Organisering, samarbeid og økonomi

 

Mannsgrupper har siden 2020 blitt drivet i Bergen, Stavanger, Norheimsund, Kristiansand, Oslo, Molde og Drammen, men avhengig av årlig støtte fra IMDi har vi måtte gjøre prioriteringer og for tiden har vi fem aktive mannsgrupper i de fem første byene/tettstedene nevnt.

Vi erfarer å ha funnet en arbeidsform som fungerer godt. At lokal prosjektmedarbeider jobber for å få med 8 deltakere og opp mot 3 frivillige til hver samling muliggjør at alle tar del i diskusjoner og får stilt spørsmål. Vi har brukt tid på å bli kjent og bygge tillit, men å ha et konkret tema vi gjennomgår hver gang merker vi har god effekt. I tillegg har vi utfordret deltakere, som ønsker det, å holde presentasjoner rundt temaer de er opptatt av og det skaper engasjement og diskusjoner.

Selv om det hjelper å ha fast møtested og tidspunkt, er ofte deltakerne forsinket. Da har det hjulpet å samarbeide med NAV, hvor noen deltakere får godkjent mannsgruppene som språkpraksis og det fører til at de møter mer presis. Noen finner ikke motivasjon eller tid til å jobbe med kompetanseheving på frivillig initiativ, men de fleste ønsker å bli faste deltakere etter sitt første besøk i gruppen. Individuell oppfølging er viktig utenom samlingene, spesielt i begynnelsen for å bli kjent og forklare nye deltakere hva målet med gruppene er, men også for å hjelpe den enkelte i søken etter jobb, utdanning og utfordringer. Mange har også utfordringer med offentlige dokumenter, både for deltakernes del, og deres familier.

Vi samarbeider med både private og offentlige aktører, samt bedrifter. Eksempel fra det offentlige er kommuner gjennom blant annet kurs som Foreldre vil være med, samt voksenopplæringer og NAV for læremateriell og rekruttering av deltakere. Blant private aktører har vi b.a. samarbeidet med Grannehjelpa for aktiviteter, Salem nærmiljøsenter for norskkurs, MIKS ressurssenter for kurs i entreprenørskap, og for besøk til bedrifter har blant annet moderne bondegårder vært interessant.

Slik kommer du i gang

 • Engasjere prosjektmedarbeidere med tverrkulturell kompetanse og lokalkunnskap, og engasjerte frivillige som gjerne har lokalkunnskap. Å engasjere godt integrerte menn med innvandrerbakgrunn til å bistå i arbeidet har en stor verdi.
 • Reservere fast møtested, med kjøkken- og toalettfasiliteter. Det hjelper om deltakerne har direkte inngang til lokalet så en ikke er avhengig å åpne døren for hver enkelt for vi opplever at deltakerne ofte kommer etter avtalt tid for oppstart.
 • Legge plan for relevante temaer som gjennomgås, samt bedriftsbesøk og presentasjoner fra eksterne aktører, men være fleksibel ut fra kompetanse og ønsker til deltakere.

 

Lenker og vedlegg   

Kontaktinfo

 

Navn: Hallgeir Berge

Stilling og arbeidssted: Regionleder i KIA Vest, kontor i Bergen

Telefon: 483 14 146

E-post: hallgeir.berge@kianorge.no

 

 

Fant du det du lette etter?