«Klassens time» om identitet og hverdagsliv i et nytt land

Buskerud fylkeskommune (nå Viken fylkeskommune) har ved skoler med innføringsklasser i videregående skole startet opp «klassens time» med temaer som livsmestring og identitet.

Oppsummering

 • Utfordring:

  Unge med kort botid i Norge og nyankomne flyktninger strever ofte med å forene egen bakgrunn og kultur med levemåter i Norge.

 • Tiltak:

  Temakurset «klassens time» pågår ukentlig over flere måneder. Her undervises elever mellom 18 og 25 år i temaer som livsmestring og identitet. Et eget metodeverktøy basert på "livssøyler" er utviklet med utgangspunkt i integrativ terapi.

 • Resultat:

  Elevene opplever at de kjenner seg selv bedre og at de blir bedre til å snakke norsk.

Sist oppdatert: 3. januar 2020

Illustrasjon klassens time

Om tiltaket

Nyankomne innvandrere møter ikke bare faglige utfordringer i skolehverdagen. Buskerud fylkeskommune (nå Viken fylkeskommune) har skapt arenaer for opplæring og samtale som ulike temaer innen livsmestring som handler om elevenes hverdag.

Ungdom generelt tenker mye på hvordan de kan leve som selvstendige, voksne personer. Unge med kort botid og nyankomne flyktninger strever ofte med å forene egen bakgrunn og kultur med måten vi lever og organiserer hverdagen i Norge – som er totalt ukjent for mange.

I Drammen har Buskerud fylkeskommune (nå Viken fylkeskommune) startet opp «Klassens time» med temaet livsmestring og identitet. Dette er et temakurs både på Introduksjonssenteret og i kombiklassene ved Åssiden videregående skole, primært for ungdom mellom 18 og 25 år.

«Klassens time» er et gruppetilbud, hvor deltakerne snakker sammen om livet, og det som skjer i hverdagen til den enkelte «her og nå». Utgangspunkt er elevens egne ressurser og det snakkes om søvnutfordringer, ernæring, helse, fysisk og psykisk samt nettverk, sosial kontroll og kjæresteliv. Sammen ser de på støttende faktorer som den enkelte kan kjenne gir mening. De snakker også om manglene og hva som forstyrrer i hverdagen.

Metodeverktøyet «Identitetssøylene» er et tilpasset verktøy i «Klassens time». Dette verktøyet er hentet fra integrativ terapi, som ser på identitet som et personlig stillas som hviler på fem livssøyler – livsområder. Disse består av:

 • verdi og tro
 • både fysisk og psykisk helse
 • nettverk
 • skole og utdanning
 • økonomi (materiell sikkerhet)

Livssøylene er en måte gjenopprette stabilitet, skape mening og tilhørighet. Søylene hjelper til med å finne fokus, hvor «skoen trykker», og hvilke livsområder som trenger korrigering. Som integrativ terapeut har Marit Eikstad Micaelsen, sammen med minoritetsrådgiver Gudmund Rype, utviklet opplegget, slik at de som deltar får hjelp til å forstå seg selv bedre. På den måten blir de bedre rustet til å møte utfordringer og ta gode valg i livet.

Bilde fra klassens time på Åssiden
Minoritetsrådgiver Gudmund Rype sammen med elever ved Åssiden videregående skole i Drammen. Integrativ terapeut Marit Eikstad Micaelsen med de fem livssøylene.

Økonomi og organisering

Tiltaket gjennomføres innenfor de rammer som allerede finnes, og har ikke kostet fylkeskommunen noe ekstra.

Kontaktinformasjon

Marit Eikstad Micaelsen, klinisk spesialist i psykisk helse/integrativ terapeut

Telefon: 90 52 16 18

E-post: marit_micaelsen@hotmail.com

Gudmund Rype, minoritetsrådgiver i Viken

Telefon: 99 32 37 13

E-post: gudmund.rype@bfk.no

Fant du det du lette etter?