Menn på banen

Empo Flerkulturelt Ressurssenter i Bergen har skapt møteplasser for menn, med tilpassede aktiviteter som skaper nettverk, trivsel og mestring.

Oppsummering

  • Utfordring:

    Mange kommuner mangler tiltak for å motivere menn med innvandrerbakgrunn til å delta i samfunnet. Eksisterende tiltak er ofte ikke tilpasset menn.

  • Tiltak:

    Kirkens bymisjon har med støtte fra kommunen initiert et lavterskeltilbud hvor menn fra 18 år og oppover - uansett bakgrunn - kan møtes. Faste ukentlige mannstreff foregår i lokale ungdomsklubber eller på andre arenaer, som kino, bowling, fotballkamper e.l.

  • Resultat:

    Tiltaket fører til økt deltakelse, inkludering, holdningsendringer og forbedret folkehelse. På individnivå gir det deltakerne økt kunnskap om det norske samfunnet, mulighet for å praktisere norsk i praksis, det forebygger ensomhet og det gir økt livsmestring.

Sist oppdatert: 3. januar 2020

Se flere eksempler tagget med

Kommuner, Møteplasser, Innvandrerbefolkningen
Skjermdump fra video

Om tiltaket

Tilbudet er regelmessig (ukentlig) og helst åpent i ferier. I løpet av 2018 har mannstreff i regi av Empo hatt rundt 700 besøkende. 

Gjennom å praktisere norsk i en aktiv og sosial kontekst bidrar møteplassene i Empo til bedre norskkunnskaper for mange av deltakerne. Når tillit og relasjoner er etablert, kan det gis muligheter til å skape effektive arenaer for informasjons- og kunnskapsformidling.

Medarbeidere og frivillige må være fleksible, kompetente og godt forberedt på å tilby informasjon og veiledning om jobb og utdanning, samt andre temaer som oppleves som interessante og relevante for målgruppen. Gjennom samarbeid med eksterne fagpersoner og miljøer innen økonomi, juss-formidling, helseinstanser og annet kan deltakerne få informasjon og kunnskap innen mer spissede områder. Holdningsendringer krever tid og tillit, og det er en forutsetning at menn får muligheter til å reflektere rundt egne erfaringer og manns- og farsrollen i et nytt land. På Empo har ulike metoder blitt benyttet for å legge til rette for dialog, og vi deler erfaringer og kunnskap fra dette arbeidet.

Fysisk aktivitet er viktig for mange, og Empo samarbeider med en lokal idrettsklubb. Andre samarbeidsaktører er lokale ungdomsklubber for bruk og lån av passende lokaler, private og offentlige aktører for tilgang til andre arenaer som kino, bowling, fotballkamper m.m.

Organisering og økonomi

EMPO Bergen drives av Kirkens Bymisjon, med støtte fra Bergen kommune.

Kontaktinfo

Kristine Moskvil Thorsen

Kristine Moskvil Thorsen, Leder for Empo Flerkulturelt Ressurssenter

Telefon: 91 81 44 11

E-post: Kristine.Thorsen@skbb.no

Fant du det du lette etter?