Mentor- og lederutviklingsprogram for innvandrere

Bergen Opportunity er et mentor- og lederutviklingsprogram for innvandrertalenter i Vestland fylke.

Oppsummering

 • Utfordring:

  Svært få innvandrere har sentrale posisjoner og lederstillinger i næringsliv, det offentlige, media, akademia og i frivilligheten.

  Innvandrere står oftere utenfor arbeidsmarkedet.

 • Tiltak:

  Løfte frem rollemodeller med innvandrerbakgrunn.

  Lederutviklingsprogram for å heve kompetanse blant innvandrere og ledere.

  Mentorrelasjoner for å skape erfaringsdeling og nettverk.

 • Resultat:

  7 av 10 har karrierefremgang etter et år.

  Økt synlighet av personer med minoritetsbakgrunn i næringsliv, media og det offentlige.

  Viser fram mangfold som ressurs innen ledelse.

Sist oppdatert: 8. februar 2023

Se flere eksempler tagget med

Kommuner, Mangfold i arbeidslivet, Møteplasser
Illustrasjon Bergen Opportunity

Mål og målgruppe

Mål:

 • Bidra til at flere innvandrere tar ledende posisjoner
 • Karrierefremgang for deltagerne
 • Fremme verdien av mangfold
 • Skape ringvirkninger i næringsliv og samfunn for øvrig
 • Heve kompetanse om mangfold

Deltagerkriterier

 • Flerkulturell bakgrunn
 • Høyere utdanning eller fagbrev
 • Behersker norsk
 • Ambisjon om å ta sentrale posisjoner i arbeidsliv og samfunn
Osama Shaheen fra første kullet i Bergen Opportunity (2019-2020). Han kom til Norge som flyktning fra Syria og har palestinsk bakgrunnFoto: Bergens Næringsråd

Om tiltaket

Bergen Opportunity er et initativ som skal få frem flere forbilder med flerkulturell bakgrunn og styrke regionens posisjon som internasjonal og inkluderende. Programmet går over ett år med månedlige fagsamlinger av høy kvalitet og med jevnlige mentorsamtaler. Mentorene rekrutteres fra ledende posisjoner i næringsliv og det offentlige. Kriterier for å være mentor er å ha en ledende posisjon, et relevant nettverk, solid bransjekunnskap og motivasjon.

Det er også opprettet et alumninettverk, Bergen Opportunity Alumni, hvor deltagerne får blitt kjent på tvers av kullene.

Opportunity-prosjektet har fått et nasjonalt nedslagsfelt med tilsvarende program i regi av næringsforeningene i Trondheim og Stavanger.

Første kull med 20 deltagere fra 18 ulike land. Foto: Bergen Næringsråd

Organisering, økonomi og samarbeid

Bergen Opportunity er et initiativ fra Bergen Næringsråds Ekspertgruppe for mangfold og inkludering. Prosjektet er i samarbeid med Bergen kommune, NAV Vestland og Vestland fylkeskommune. IMDi har tidligere vært samarbeidspartner.

Prosjektet har en finansieringsramme like i underkant av 1 400 000 kr i året. Det dekker en prosjektstilling og kostnader forbundet med faglig innhold og møtelokaler til samlinger. Budsjettet kan deles med andre som ønsker mer informasjon.

Slik kommer du i gang

 • Bredt samarbeid mellom sentrale organisasjoner i næringsliv, det offentlige og frivillige
 • Lag et lederutviklingsprogram / skaff kompetanse
 • Kontakt andre Opportunity-prosjekter for inspirasjon og hjelp til oppstart

Vedlegg

Budsjett, handlingsplan og presentasjoner kan videresendes om ønskelig.

Lenker

Bergen Opportunity

Kontaktinfo

Bilde kontaktperson.jpg

Navn: Iver Belle-Ramos

Stilling og arbeidssted: Næringspolitisk rådgiver, Bergen Næringsråd

Telefon: 47 68 20 11

E-post: iver@bergen-chamber.no

Fant du det du lette etter?