Mitt karriereløp - en egen kvalifiseringsløsning for deltakere med medbrakt høyere utdanning

Vi har utviklet en egen kvalifiseringsløsning for deltakere med medbrakt høyere utdanning. Hver deltaker får sin individuelle plattform hvor alle elementer i kvalifiseringen innlemmes og sys sammen.

Oppsummering

 • Utfordring:

  • Samhandling mellom aktørene som opererer rundt deltakere med medbrakt høyere utdanning internt og eksternt.
  • Eierskap til eget introduksjonsprogram og karriereløp
  • Bygge valgkompetanse
  • Mulighet til selvstendighet og empowerment
  • Motvirke digitalt utenforskap
  • Finne gode individuelt tilpassede veier til utdanning eller fagrelevant jobb
 • Tiltak:

  Deltakerne får ved oppstart i introduksjonsprogram sin egen individuelle plattform der det tildeles materiell og oppgaver underveis i deltakers introduksjonsprogram. Hensikten med plattformen er likeverdighet, effektivisering og bedre tjenestekvalitet, ved at aktørene som følger opp deltakerne har tilgang til alt på ett sted. I Mitt karriereløp kan deltakere starte fortløpende og aktørene samhandler om kvalifiseringen - på en arena hvor deltaker selv er den aktive part

  Deltakerne jobber i plattformen, trinn for trinn, i form av konkrete oppgaver, med tydelige læringsmål. Hver uke gjennomføres det gruppevis samling for oppfølging av deltakere, supplert med individuell veiledning.

 • Resultat:

  Hva har vi lyktes med?

  • Deltaker får en kontinuerlig kvalifiseringsprosess over tid med fokus på eierskap til eget introduksjonsprogram og karriereløp
  • Vi har en felles plattform for samhandling med deltaker i sentrum
  • Deltaker får jobbet med å bygge valgkompetanse for å finne gode veier til utdanning og arbeid
  • Vi jobber med digital inkludering av deltaker
  • Deltaker går fra passiv til aktiv gjennom ansvarliggjøring og empowerment
  • Vi får bedre kvalifisering for flere deltakere på tidligere tidspunkt

Sist oppdatert: 27. februar 2024

Illustrasjon Mitt karriereløp

Om tiltaket - Organisering, økonomi og samarbeid og slik kommer du i gang:

Plattformen har 6 emner/ temaer:

 1. Startfase - materiell som er nyttig for deltaker allerede i bosettingsfasen. Det kan være veibeskrivelser, informasjon om bolig, økonomi, frivillighet og nærmiljø, informasjon om introduksjonsprogrammet karriereløp etc.
 2. Samfunnsdeltakelse - blant annet materiell fra den obligatoriske livsmestringsmodulen (helse og migrasjon) utviklet av IMDI
 3. Karrierelæring - oppgaver som deltaker jobber med i ukentlige samlinger, samt egenarbeid hjemme, og som er direkte knyttet opp mot deltakers mål og innhold i introduksjonsprogram.
 4. Veien til utdanning - oppgaver som forbereder og gir informasjon om veien til videre utdanning
 5. Veien til arbeid - oppgaver som gir kunnskap om jobbsøkerprosess og arbeidsliv i Norge.
 6. Overgangsfase - deltaker forbereder avslutning i introduksjonsprogram og overfører materiell og oppgaver som er jobbet med i Mitt karriereløp til egen privat konto for å ha det med seg videre.

Mål og målgruppe:

Målet er å utvikle en kvalifiseringsplattform og en metode for deltakers eierskap og et oversiktlig og helhetlig introduksjonsprogram. Målgruppen er deltakere med medbrakt høyere utdanning i introduksjonsprogrammet som er omfattet av ny integreringslov

Vi oppmuntrer deltakerne til å jobbe med oppgavene for seg selv og sin egen vei og plan. Arbeidet for å bygge denne forståelsen har vist seg å være en sentral del av karrierelæringen for. Både oppgaver og samlinger er et tilbud hvor deltakere kan få bistand, inspirasjon og støtte. Vi benytter i Mitt Karriereløp en alternativ tilnærming til kvalifiseringen: Mitt Karriereløp er deltakers kvalifisering fra A til Å, et kontinuerlig arbeid - det er IKKE et kurs!

Link til presentasjon: Presentasjon Mitt karriereløp

Infofilmer om tiltaket:

 •  Introduksjon til mitt karriereløp (organisering, økonomi og samarbeid) (youtube):

Kontaktinfo

Navn: Annette Gunnerud

Stilling og arbeidssted: Prosjektkoordinator Mitt karriereløp og programrådgiver ved Kvalifiseringssenteret for innvandrere i Trondheim kommune

Telefon: 95 26 30 53 E-post: annette.gunnerud@trondheim.kommune.no

Fant du det du lette etter?