Nettavis på polsk skaper engasjement

Nettavisen Razem har det polske miljøet i Kristiansand som sin primære målgruppe. Gjennom avisen blir leserne inkludert i det politiske, sosiale og kulturelle livet i Kristiansand, i Agder og i Norge.

Oppsummering

 • Utfordring:

  Mange polske som bor i Kristiansand kan ikke tilstrekkelig norsk til å lese aviser og følge nyhetsbildet. De kjenner heller ikke til offentlig debatt, lokal politikk og aktiviteter i nærområdet.

  Mange polske er bekymret fordi de ikke forstår koronainformasjonen i media. Flere mistet jobbmuligheter som følge av pandemien og har utfordringer med å komme tilbake til arbeidslivet. De kjenner på belastninger knyttet til pandemien, usikkerhet om reiseregler og får utfordringer knyttet til integrering.

 • Tiltak:

  Den polsk-norske foreningen Razem=sammen laget  den polske lokalavisen Razem Kristiansand. 

 • Resultat:

  Personer fra Polen får daglig informasjon om hva som skjer i byen på eget språk. Slik kan de delta på aktiviteter og få aktuell og pålitelig informasjon om smittevern og koronatiltak på lokalt og nasjonalt nivå.

  Mange deltar i diskusjoner både på sosiale medier og på nettavisen sin side.  

  Den polsk-norske foreningen får utvidet nettverk og flere samarbeidspartnere lokalt.

   

Sist oppdatert: 21. februar 2023

Illustrasjon av nettavis på polsk

Mål og målgruppe

Målet er god formidling av aktiviteter og hendelser i lokalsamfunnet, samt myndighetenes koronainformasjon. Målgruppen er polske innvandrere som bor i Kristiansand og Agder, men også Norge generelt. Avisen har lesere fra hele Norge og også fra Polen

Om tiltaket

Avisa ble etablert i januar 2021 og ble publisert på nett 15. februar. På razem.no skriver polske som er engasjert i lokalmiljøet om nyheter, hva som skjer i bystyret, om lokalpolitikk, hva som skjer på bibliotekene, om de polske som bor der, om koronatiltak og vaksinasjon, og om aktiviteter for barna. Avisen inneholder også oversatte artikler om NAV, psykisk helse og innreiseregler. Razem formidler informasjon som gjør det enklere for polske arbeidere å finne tema til småprat med sine norske kollegaer på arbeidsplassen. Razem oversetter polske artikler til norsk slik at norske kan få bedre kjennskap til det polske miljøet. En ringvirkning av det varierte innholdet i avisen er at flere lokale aktører har tatt kontakt for samarbeid og vil bidra med informasjon og nyheter.


Kjerneverdiene til avisen er vennlighet og gjensidig respekt. Bidragsyterne i Razem jobber derfor med å delta aktivt i alt som foregår lokalt, og samtidig oppfordre alle polske i Agder til å gjøre det samme. På den måten bringer avisen folk sammen og bygger broer mellom det polske og det øvrige miljøet lokalt. De legger til rette for at de polske leserne føler seg inkludert i det politiske, sosiale og kulturelle livet i Norge. Redaksjonen i avisen får også forespørsler og spørsmål fra andre fylker. Dette viser at den lille avisen leses over hele landet.

Organisering og samarbeid

Den polsk-norske foreningen samlet polske skribenter, webdesignere, oversettere, fotografer og andre som var interessert i å lage avis. De opprettet nettsiden www.razem.no, og en facebookside. Det er to personer som skriver daglig. I tillegg bidrar frivillige med artikler på ulike temaer. To skribenter som bor i Oslo skriver om generelle tema som kosthold og alkoholbruk.

Fra venstre: Joanna Łukasik –oversettelse, Anna Maria Podkólińska Andersen – journalist (frivillig), Katarzyna Karp - sjefredaktør. Og sittende Sylwia Balawender.  Fotograf: Maja Meronk

Razem samarbeider med FHI for koronainformasjon, med Kristiansand kommune om lokalpolitikk og aktiviteter, med polsk nettverksforum og med flere andre relevante aktører.

Slik kommer du i gang

Koordinatoren har følgende råd til de som ønsker å starte en lokalavis for sitt miljø:

 • Samle et team av folk som var interessert i å skrive og lage avis 
 • Finn folk som er engasjert i lokalmiljøet.
 • Støtt hverandre i skriveprosessene
 • Jobb med nettverket: til kommunen, idrettsklubber, arrangører av aktiviteter
 • Ha en webdesigner fra miljøet som kan lage nettside
 • Skriv saker om det som skjer, og inspirerende mennesker rundt deg.
 • Skriv og publiser jevnlig så avisen er oppdatert og interessant.
 • Koble avisen til et sted

Lenker

www.razem.no

Kontaktinfo

Razem 2.jpg


Navn: Sylwia Balawender
Stilling og arbeidssted: : Leder av Polsk-norsk forening Razem=Sammen, koordinator av Razem Kristiansand
Telefon: 968 67 210
E-post: sylwia.balawender@razemsammen.no

Fant du det du lette etter?