Nettressurs med korona-informasjon på ulike språk

Norges Frivilligsentraler (NFS) har lagd en nettside med korona-informasjon delt inn i 14 språk. Nettsiden er en ressurs for personer uten tilstrekkelige norskkunnskaper, og et verktøy for frivillige i sitt lokale informasjonsarbeid.

Oppsummering

  • Utfordring:

    Mange innvandrere uten tilstrekkelige norskkunnskaper faller på utsiden av informasjonsflyten. Det kan også være utfordrende for frivilligsentraler som jobber med å informere i sitt lokalsamfunn å finne frem til informasjon på et spesifikt språk ved behov.

  • Tiltak:

    Å lage en nettside med korona-informasjon delt inn i ulike språk.

  • Resultat:

    Nettsidens oppsett gjør det enkelt å finne frem til informasjon på riktig språk, både for personer som ikke kan godt norsk, og frivillige som driver med oppsøkende informasjonsarbeid.

Sist oppdatert: 21. februar 2023

Illustrasjon nettressurs med korona-informasjon på ulike språk

Mål og målgruppe

Målsettingen er i hovedsak å gjøre viktig informasjon tilgjengelig for innvandrere uten tilstrekkelige norskkunnskaper, via en enkel nettside der det er lett å finne fram fordi alt står på ulike morsmål.

Frivilligsentraler er også en annen viktig målgruppe. Mange frivilligsentraler jobber med å informere i sitt lokalsamfunn og trenger informasjon på et spesifikt språk lett tilgjengelig. Frivilligsentralene som ikke har frivillige med riktige språkkunnskaper kan nå likevel bidra i informasjonsarbeidet.

Om tiltaket

Med utgangspunkt i målet og målgruppene utarbeidet NFS nettsiden Korona-info på ulike språk. Siden inneholder 14 ulike språk inkludert norsk. All beskrivende tekst på hver språkside er oversatt til gjeldende språk. I tillegg er det lagt inn norsk ledetekst, slik at de frivillige som skal formidle informasjon også kan navigere på sidene og finne frem til riktig informasjon.

NFS samarbeider blant annet med den ideelle organisasjonen Bydelsmødre som har en hjelpetelefon på 24 språk, da de ønsket en tjeneste hvor spørsmål kunne raskt besvares på ulike språk. Stadige endringer i samfunnet rundt pandemien gjør arbeid med oppdatert og oversatt informasjon utfordrende for myndighetene. NFS deler Bydelsmødrenes flerspråklige hjelpetelefon via egen nettside, og kan på den måten dekke opp for manglende oversatt informasjon på enda flere språk.

Nettsiden er åpen og tilgjengelig på hjemmesidene til frivilligsentraler over hele landet. Hver enkelt frivilligsentral tar i bruk siden på en måte som er tilpasset deres virksomhet og lokalsamfunn. I tillegg blir siden delt på sosiale medier og i nettverkene til andre organisasjoner.

Skjermdump av nettsiden "Korona-info på ulike språk".

Organisering og samarbeid

NFS er en interesseorganisasjon for frivilligsentralene i Norge og har i dag 463 medlemsorganisasjoner. NFS har derfor hatt fokus på hvilken nytte frivilligsentralene kan få ut av det arbeidet de gjør. NFS har også samarbeidet tett med flere andre organisasjoner som har utviklet god informasjon på flere ulike språk.

En prosjektmedarbeider fra NFS, i samarbeid med en profesjonell datautvikler, har utarbeidet nettsiden og er ansvarlige for oppdateringer. Flere frivilligsentraler samarbeider med lokale organisasjoner, foreninger og ressurs personer i sitt informasjonsarbeid.

Lenker

Kontaktinformasjon

Monika Steinsholt, prosjektmedarbeider, Norges Frivilligsentraler

Telefon: 40012326

E-post: monika@norgesfrivilligsentraler.no

Fant du det du lette etter?