Norsk på nett

Ålesund kommune har kombinert WhatsApp, papiroppgaver og YouTube for å gi digital norskundervisning til elever i alfabetiseringsklassen. Med video kan lærerne gi instruksjon til elever som ikke kan bruke skriftspråket.

Oppsummering

 • Utfordring:

  Digital norskundervisning krever særskilte tilpassinger for elever som ikke har lært å bruke det norske skriftspråket enda. Mange har problemer med tjenester som krever innlogging. Muntlig og visuell kommunikasjon er en viktig del av undervisningen for disse elevene, og den sosiale arenaen i klasserommet er også viktig for mange.

 • Tiltak:

  WhatsApp som plattform for digital undervisning i alfabetiseringsklassen, i kombinasjon med videoinstruksjon på YouTube og øvingsoppgaver på papir. En egen gruppe i WhatsApp er kommunikasjonskanal mellom lærerne i klassen.

 • Resultat:

  Tiltaket gjør at elevene kan øve inn lese- og skriveferdigheter hjemmefra. Instruksjonsvideoene blir en ressursbank som kan brukes i senere undervisning.

Sist oppdatert: 21. februar 2023

Se flere eksempler tagget med

Kommuner, Lære norsk, Digitale løsninger
Illustrasjon norsk på nett

Mål og målgruppe

Hovedmålene i den digitale undervisningen for alfabetiseringsklassen er å utvikle ordforrådet og å fortsette elevenes skrive- og leseopplæring, på enklest mulig måte for elevgruppa. Et annet viktig mål med tiltaket er å ha tett og fast kontakt med elevene for å se hvordan det går med dem mens de har hjemmeundervisning. Elevene i alfabetiseringsklassen er stort sett flyktninger med forskjellig bakgrunn og morsmål, og noen har så vidt gått på skole før de kom til Norge.

Om tiltaket

Alfabetiseringsklassen i Ålesund kommune har brukt WhatsApp til digital norskundervisning mens klassen ikke kunne møtes fysisk. I tillegg har lærerne kjørt ut øvingsoppgaver på papir i elevenes postkasser en gang i uka.

I appen WhatsApp har alfabetiseringsklassen laget en felles gruppe der både lærerne og elevene kan legge inn bilder og sende lydfiler. Fordi store lydfiler tar mye plass på elevenes mobiltelefoner, har lærer Endre Bryn lastet opp instruksjonsvideoer på YouTube som han sender elevene lenke til med WhatsApp. De fleste av videoene er instruksjon til øvingsoppgavene som elevene har fått i postkassen. For eksempel viser en av videoene hvordan læreren øver på å skrive en bokstav og sier lyden samtidig (YouTube), for å skape forbindelse i hjernen mellom forming og uttale, og slik øve opp automatisering av bokstavlydene som elevene trenger for å lese.

På to av videoene viser læreren uttale av vokaler og konsonanter. I en annen viser han og snakker om hva han har på kjøkkenet (YouTube), for å hjelpe elevene med å lære uttale og utvikle ordforrådet om et bestemt tema.

I tillegg til undervisning, kan elevene og lærerne ha direkte kontakt med hverandre i WhatsApp og følge opp hvordan elevene har det.

Skjermdump fra YouTube-video Skjermdump fra YouTube-video
Skjermdump fra YouTube-videoer.

Organisering og økonomi

Lærerne for alfabetiseringsklassen samarbeider om å forberede og dele ut undervisningsmateriell på papir, og koordinerer samarbeidet om undervisningen ved hjelp av WhatsApp og nettmøter. De deler også egen kunnskap om plattformene de bruker på interne nettmøter med hverandre.

Å ta i bruk WhatsApp og YouTube krever ikke ekstra kostnader, men noe arbeidstid for å bli kjent med plattformene. Det bør også beregnes arbeidstid til å utvikle videoene, som senere kan gjenbrukes.

Slik kommer du i gang

 • Prøv ut WhatsApp selv før du bruker det i klassen. Du kan bruke appen både på mobil og PC.
 • La elevene trene på å bruke WhatsApp til å sende meldinger, bilder og talemeldinger i klassen, så alle er kjent med hvordan de skal bruke appen. Dette kan være en del av klasseromsundervisningen, for eksempel repetisjon eller øving av ordforråd.
 • Lag flere WhatsApp-grupper for å holde oversikt. For eksempel en til kommunikasjon mellom elevene og lærerne, en til å dele lenker til videoer og annet undervisningsmateriell, og en til kommunikasjon bare mellom lærerne.
 • Lag dine egne instruksjonsvideoer med mobiltelefonen. Husk å filme i landskapsformat (liggende).
 • Last opp videofiler på YouTube, som du kan dele med elevene i WhatsApp. Hvis du foretrekker det, kan du sette YouTube-innstillingene slik at videoen bare kan sees av personer som får en direkte link.

Resultat

Resultatene av tiltaket er ikke evaluert, men det møter flere av målgruppas behov for visuell undervisning. Det bygger videre på undervisningsmateriell, metoder og digitale verktøy som er kjente for elevene fra klasseromsundervisningen. Elevgruppa har hatt god aktivitet i den digitale undervisningen.

Kontaktinformasjon

Endre Bryn, lærer, Ålesund voksenopplæring

E-post: endre.bryn@alesund.kommune.no

Fant du det du lette etter?