NorSom Media; en nyhets- og informasjonskanal for norsk- somaliere.

Den største nyhetskilden til det norske-somaliske miljøet lager både nettavis og nett-TV. De produserer egne nyheter, arrangerer debatter og oversetter norske nyheter til somali. Kanalene formidler også viktig offentlig informasjon.

Oppsummering

 • Utfordring:

  • Deler av målgruppen får ikke med seg nyhetsbildet og samfunnsdebatt på norsk.
  • Deler av målgruppen har begrensede leseferdigheter og tillit til norske medier og myndigheter.
  • Mye nyhetsstoff og mange ulike nyhetskilder gjør det vanskelig å få korrekt og relevant i formasjon.
 • Tiltak:

  • Nettavis og nett-TV på somali
  • Produserer egne nyhetssaker, oversetter norske mediesaker og sprer relevant informasjon fra det offentlige.
  • Deltar og tar initiativ til debatter, dialogmøter og panelsamtaler.
  • Samarbeider med offentlige myndigheter om informasjonsprodukter og formidling.
 • Resultat:

  • Oppnår svært høy spredning og seertall.
  • Nettavisen har mellom 2000 og 3000 lesere daglig; fra Hammerfest til Halden.
  • Nett-TV har seere både i Norge og i utlandet.
  • En unik plattform for å nå, samhandle og påvirke målgruppen.
  • Stort nettverk blant frivillige organisasjoner, fageksperter og myndigheter.

Sist oppdatert: 21. februar 2023

Se flere eksempler tagget med

Informasjon og veiledning
Illustrasjon NorSom Media

Mål og målgruppe

Målet er å gjøre informasjon og nyheter fra Norge forståelig og tilgjengelig på somali. Målgruppen er primært de som ikke forstår godt nok norsk til å følge vanlige norske medier. Kanalene når primært ut til første generasjon, men også mange unge som ønsker å forbedre eget kunnskaps – og språknivå på somali.

Om tiltaket

NorSom Media har de siste årene samarbeidet med ulike statlige og kommunale aktører som tilskuddsmottaker og i form av avtalte oppdrag. Under pandemien samarbeidet de med Statsministerens kontor om formidling av pressekonferanser, og med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet om kampanjer og informasjon. De medvirket i Valgdirektoratets kampanje for å øke bruken av stemmeretten og samarbeider med Utlendingsdirektoratet (UDI) i asyl- og innvandringsspørsmål. NorSom Media fungerer dermed som en viktig formidlingskanal for flere myndigheter. Data viser at temaer som engasjerer målgruppen er integrering/innvandring, arbeid, skole, helse, barnevern og politikk, særlig i valgår.

I likhet med flere andre grupper fra Asia og Afrika, har somaliere av historiske og kulturelle årsaker en sterk muntlig tradisjon. En god del av leserne foretrekker å få informasjon som video og film. NorSom Media satser følgelig på mer video og visuelt innhold som er lett å dele.

NorSom Media har samarbeidet med Oslo Kommune og Bydel Gamle Oslo om ambassadør-prosjektet. De produserte filmer, distribuerte informasjon og rekrutterte ambassadører og brukere. I 2020 ble de sammensmelting Bydel Gamle Oslo nominert til Oxlo-prisen for sin innsats i arbeidet med å skape en inkluderende hovedstad; fri for rasisme og diskriminering.

Organisering, økonomi og samarbeid

NorSom Media er et ideelt aksjeselskap eid av Clap Along. Selskapet tar ikke ut utbytte, og overskudd fra drift går tilbake til selskapet. De er også registrert i frivillighetsregistret. Selskapet har to faste medarbeidere og to faste rådgivere. I tillegg bruker de frilansere til tidsbestemte prosjekter og leier faste fotografer og konsulenter til ulike oppdrag.

I 2022 finansierte medieselskapet driften gjennom offentlige tilskudd og prosjektmidler, samt oppdrag for organisasjoner og statlige eller kommunale virksomheter. Annonseinntekter utgjør under 5 prosent av omsetningen.

Slik kommer du i gang

 • Identifiser målgruppene du skal nå. Skaff deg kunnskap om deres preferanser og bakgrunn.
 • Kjenn målgruppen din: Hvordan de tenker, konsumerer og behandler informasjon.
 • Tilpass både innpakning og budskap til målgruppene. Tilpass innhold til religiøs og kulturell bakgrunn.
 • Involver representanter fra målgruppen i utformingen av informasjon og budskap tidlig, og test dette godt gjennom flere forsøk.
 • Analyser leserdata. Da er det enklere å velge tema og nyhetssaker som treffer målgruppen.
 • Kartlegg hvilke plattformer, kanaler og fysiske arenaer målgruppen bruker mest.
 • Sats på visuelt innhold og kombiner video med skriftlige nyhetssaker.
 • Ikke sett stopper for samtale og dialog om verdispørsmål, tabubelagte temaer og kulturelle praksiser.
 • Ved spørsmål fra seere og lesere i kommentarfelt, på epost eller telefon, henvis disse videre til riktige instans som kan svare.

Lenker

Kontakt: 

image8ecnn.png

 

 

 

Navn: Said Mahamud Ali

Stilling og arbeidssted: Daglig leder

Telefon: +47 94841977

E-post: Said.mahamud@norsomnews.com

Fant du det du lette etter?