Prosjekt Frihet: forebygging av mobbing og negativ sosial kontroll

Voksenopplæringen i Grimstad har utviklet et 8 timers undervisningsopplegg med mål om å forebygge mobbing og negativ sosial kontroll.

Oppsummering

  • Utfordring:

    Utfordringer i miljøet på voksenopplæringen knyttet til mobbing og negativ sosial kontroll.
  • Tiltak:

    Det ble utviklet et 8 timers undervisningsopplegg for å forebygge mobbing og negativ sosial kontroll gjennom å informere og utfordre deltakere til selvrefleksjon. Målet var å gi kunnskap om temaet til deltakere og ansatte, og å gi dem et språk for å kunne snakke om temaet.

  • Resultat:

    Tiltaket skapte stort engasjement og har fått positiv respons fra deltakerne. Det ga deltakerne ny kunnskap, mulighet til å snakke om tema og bli mer bevisst egen situasjon.

Sist oppdatert: 15. april 2020

Se flere eksempler tagget med

Kommuner, Negativ sosial kontroll
Skjermdump fra presentasjon

Prosjekt Frihet har utviklet et 8 timers undervisningsopplegg som har som mål å forebygge mobbing og negativ sosial kontroll ved voksenopplæringer. Undervisningen er tydelig og konkret, fri for berøringsangst, men opptatt av kultursensitivitet. Opplegget benytter dialog som metode, og legger vekt på både følelser, erfaringer og lovverk for å skape endring.

Minoritetsrådgivere og over 30 kommuner er i løpet av 2018 og 2019 sertifisert til å bruke Prosjekt Frihet. Foto: Linn Iren E. Knutsen.

Om tiltaket

Voksenopplæringen i Grimstad opplevde høsten 2017 et økende antall tilfeller av mobbing og negativ sosial kontroll. Unge minoritetsjenter fra den frivillige organisasjonen LUNAR spurte også voksenopplæringen hvorfor de ikke snakket med de voksne om negativ sosial kontroll. 

Grimstad voksenopplæring ser klare paralleller mellom mobbing og negativ sosial kontroll. Det ble derfor naturlig å la mobbing og skolemiljø bli inngangen og «knaggen» for å ta tak i den negative sosiale kontrollen. Undervisningsmaterialet er utviklet i et samarbeid mellom fagpersoner i kommunen, minoritetspersoner fra den frivillige organisasjonen LUNAR, med innspill fra Oxford Research og finansiering av IMDi.

Undervisningsopplegget har blitt brukt i alle klassene ved voksenopplæringen i Grimstad. Det undervises i grupper på ca. 15 deltakere, delt etter kjønn, og alltid ved hjelp av tolk. Andre kommuner har også tatt opplegget i bruk, og gir tilbakemeldinger om at undervisningsmaterialet fungerer godt også hos dem.

Selve produktet i Prosjekt Frihet er en PowerPoint-presentasjon som består av rundt 60 lysbilder, en detaljert veileder som beskriver intensjonen og sier noe om erfaringer knyttet til hvert lysbilde, samt tre ulike klasseromsplakater med oppmuntrende tekster.

Skjermdump fra presentasjon
Dette er et av lysbildene som brukes i undervisningsopplegget.

Slik kommer du i gang

For å benytte seg av Prosjekt Frihets undervisningsmateriell må man sertifiseres gjennom et dagsseminar. Kommunen eller en organisasjon tar initiativ og ansvar for å organisere dette i samarbeid med Prosjekt Frihet. Sertifiseringskurset gir tilgang til en nettressurs som inneholder en PowerPoint-presentasjon og en veileder. Etter kurset kan kommunen når som helst sette i gang med å bruke Prosjekt Frihet i sin kommune.

Ta kontakt med prosjektleder i Prosjekt Frihet for å avtale sertifisering i din kommune.

Organisering og økonomi

Kommunen må dekke utgiftene ved sertifisering. Selve undervisningsmaterialet er finanisert av IMDi.

Kommunen, ofte ved voksenopplæringen, flyktningtjenesten eller andre, tar initiativ til sertifisering i sin kommune. Organisasjoner og foreninger kan også sertifiseres til å bruke Prosjekt Frihet.

Kommunen arrangerer seminar for inntil 30 deltakere fra skole og andre aktuelle instanser i samarbeid med Prosjekt Frihet. Det er viktig at flere i kommunen sertifiseres og deltar på seminaret, siden det forebyggende arbeidet ikke kan bæres av én person alene. Også de som ikke skal bruke Prosjekt Frihet i undervisning vil ha nytte av seminaret for å få kunnskap om hva det snakkes om i undervisningen. Man må ikke være pedagog for å undervise i Prosjekt Frihet. Vel så viktig er interessen for temaet, høy grad av kultursensitivitet og evne til å tåle en ad hoc-situasjon i et klasserom/gruppe.

Kontaktinformasjon

Linn Iren Engemyr Knutsen, prosjektutvikler og flyktningkonsulent, Grimstad Kommune & LUNAR

Telefon: 91 55 76 18

E-post: linn.knutsen@grimstad.kommune.no eller linn@prosjektfrihet.no

Fant du det du lette etter?