Flerspråklige smittevernsambassadører med stort nettverk

Holmlia Nærmiljøsenter og Frivilligsentral (HNF) i Oslo tok utgangspunkt i eksiterende nettverk for å informere når pandemien kom. De benytter alle arrangementer på senteret og i nærmiljøet til å spre budskap fra myndighetene.

Oppsummering

 • Utfordring:

  På grunn av nyanser i det norske språket får noen innvandrere, særlig nyankommede og eldre, ikke med seg innholdet i myndighetnes informasjon. Flere innvandrere på Holmlia har heller ikke tilgang til internett eller sosiale medier.

 • Tiltak:

  Rekruttere flerspråklige smittevernambassadører med stort nettverk. Ambassadørene kontakter og informerer via egne kanaler.

 • Resultat:

  Informasjon om vaksine og smittevern blir spredt på Holmlia på flere språk og via ulike kanaler.

  Flere får smittevernutstyr.

  Alle involverte får flere kontakter og utvidet nettverk gjennom ildsjeler og frivillige.

Sist oppdatert: 21. februar 2023

Ssmittevernsambassadører i aksjon

Mål og målgruppe

Målet er god formidling av myndighetenes informasjon om koronapandemien til innvandrerbefolkningen. Målgruppen er innvandrere på Holmlia.

Smittevernambassadører arrangerer stand med koronainformasjon i nærmiljøet. Foto: HNF.

Om tiltaket

Prosjektleder Ibtisam Najjar fra Syria, jobbet allerede med et forum for innvandrerkvinner når pandemien kom. Kvinneforumet ble brukt som utgangspunkt for å rekruttere helseambassadører, og det er først og fremst disse kvinnene som er ansvarlig for gjennomføring av nærmiljøtiltakene.

Bydelen og NAV bidro med informasjon om økonomiske konsekvenser og hvilke helsemessige og sosiale utfordringer som kunne oppstå i kjølvannet av smittevernstiltakene. Dette jobbet også helseambassadørene med å formidle ut i sine nettverk.

Gjennom hele prosjektperioden har også HNF hatt arrangementer på senteret og stands i nærmiljøet, hvor de informerer om aktuelle tiltak under pandemien. Ungdom med sommerjobb på senteret lagde blant annet en video som oppfordrer befolkningen til å ta vaksinen.

Organisering og samarbeid

HNFs smittevernambasadørerene sprer koronainformasjon til innvandrerbefolkning på ulike språk og på forskjellige måter. HNF og Kvinneforumet jobber stadig med å rekruttere flere smittevernsambassadører.

Kvinneforum er en ukentlig møteplass på HNF. Her analyseres informasjon fra myndighetene fra kvinnenes eget ståsted. Deretter bearbeides språk og formidlingsmåte for å nå ut til målgruppa. Ambassadørene lager plakater, brosjyrer, videoer, holder foredrag og spørreforum på flere språk. Alt legges ut på Facebook, sendes ut på Whatsapp og publiseres på HNFs nettsider.

Plakater med oversatt og tilpasset informasjon. Foto: HNF.

 

HNF samarbeider med blant annet trossamfunn og innvandrere med store nettverk. Dette gjør at de når ut til veldig mange voksne innvandrere. Samarbeidet med Barne- og ungdomssenteret (BUSH) bidrar til å nå barn og unge, og deres foreldre.

Gjennom stands i lokalmiljøet fikk HNF høre hvilke tanker og spørsmål befolkningen på Holmlia og Søndre Nordstrand har om koronainformasjon. Med denne informasjonen laget de en spørreundersøkelse om hvor innvandrere får offentlig informasjon om korona og koronavaksinen.

Slik kommer du i gang

 • Hold deg oppdatert på ulike tilskudd gjennom nyhetsbrev fra Norges Frivilligsentraler.
 • Søk utlyste tilskudd.
 • Bruk nettverket som allerede eksisterer og bygg videre på det.
 • Knytt kontakt med relevante samarbeidspartnere.
 • Finn ut hva målgruppen trenger av informasjon.
 • Innholdet må tilpasses målgruppen.

Lenker

HNF på Facebook 

HNF nettside 

Spørreundersøkelse

Kontaktinformasjon

Holmlia.jpg

Navn: Beate Tellefsen
Stilling og arbeidssted: Daglig leder for Holmlia Nærmiljøsenter og Frivilligsentral
Telefon: 404 82989
E-post: post@holmlia.frivilligsentral.no

 

Navn: Ibtisam Najjar
Stilling og Arbeidssted: Prosjektmedarbeider for Holmlia Nærmiljøsenter og Frivilligsentral
Telefon: 404 82 989
E-post: post@holmlia.frivilligsentral.no

Fant du det du lette etter?