Skoleavis som språkpraksis og demokratisk verktøy

Hvordan kan elever i norskopplæring oppleve medborgerskap og demokrati i praksis? Bergen Læringssenter har etablert en skoleavis for å løfte elevenes erfaringer, la dem bruke egen kunnskap, og samtidig lære om ytringsfrihet, samfunn og yrkesliv.

Oppsummering

 • Utfordring:

  Å tilby en meningsfull språkpraksis.

  Å løfte elevenes erfaringer og meninger, og gjøre dem til verdsatte medborgere.

 • Tiltak:

  En skoleavis der elever i norskopplæringen får bruke sin erfaring og kunnskap i praksis.

 • Resultat:

  Ved å la elevene i norskopplæringen publisere tekster i skoleavisen, viser de at de verdsetter elevenes erfaringer – en viktig del av integreringen. Tekstene får en mening, ut over det rent instrumentelle.

  I skoleavisens redaksjon får utvalgte elever utfolde seg språklig, intellektuelt og praktisk.

Sist oppdatert: 11. oktober 2023

Se flere eksempler tagget med

Kommuner, Lære norsk
Foto av redaksjonen i arbeid: Mercedes fra Peru og Thiaba fra Senegal jobber med å transkribere et lydopptak. I bakgrunnen lager Peng fra Kina QR-koder til avisen.

Mål og målgruppe

Målgruppen for tiltaket er elever ved Bergen Læringssenter, både de som har språkpraksis gjennom introduksjonsprogrammet og andre elever som har ønsker å delta.

Elever på Grunnskolen for voksne i Bergen kan også publisere tekster i avisen, gjerne etter skriveverksted i regi av avisen.

Målgruppen for avisen er alle elever ved Bergen Læringssenter og Grunnskolen for voksne i Bergen, i tillegg til alle som jobber innen feltet undervisning, integrering og mangfold, samt andre interesserte lesere.

Foto av syriske Marah som intervjuer ukrainske Olga.

FOTO: Syriske Marah intervjuer ukrainske Olga, dagen etter at Olga fikk familien sin til Norge. 

Om tiltaket

Skoleavisen Pulsen på Nygård blir produsert og redigert på Bergen Læringssenter (tidligere Nygård skole).

Nyheter fra skoleavisen kan leses både i nettutgaven, i papiravis cirka én gang i måneden, og som veggavis på skolen og på Facebook. Skoleavisen benytter også YouTube og Instagram.

Praktikantene i skoleavisen har varierende norsknivå, og de får derfor oppgaver tilpasset sitt nivå. Det forventes likevel stor grad av uavhengighet og selvstendighet.

Foto av redaksjonen i arbeid. Mercedes fra Peru og Thiaba fra Senegal jobber med å transkribere et lydopptak. I bakgrunnen lager Peng fra Kina QR-koder til avisen.

FOTO: Mercedes fra Peru og Thiaba fra Senegal jobber med å transkribere et lydopptak. I bakgrunnen lager Peng fra Kina QR-koder til avisen.

Hovedfokus er saker om skolen og integreringsfeltet. I avisen publiseres intervjuer om merkedager som morsdag og newroz, om skatt og språkinnlæring, personlige tekster om ensomhet og flukt - og dikt om våren og kjærligheten.

Gjennom å la elevenes stemme og meninger bli hørt, løftes de opp i offentligheten og inn i medborgerskapet. Som en elev sa til læreren sin: «Jeg har blitt intervjuet i skoleavisen. Neste skritt: Stortinget!»

Organisering og samarbeid

Avisen drives som en språkpraksisbedrift, med to til seks redaksjonelle medarbeidere. De er journalister og fotografer, og jobber med layout til papirutgaven. Redaksjonen møtes to dager i uken, fra kl. 9-14. Skoleavisen tar også imot tekster fra skolens elever.

Ordningen er åpen for alle elevene ved skolen og ledes av en lærer med redaksjonell erfaring.

Kjernetiden på skolen brukes til samarbeid og møter, men praktikantene må også jobbe utenom kjernetiden, blant annet med intervjuer, med å skrive ut saker og ta bilder.

Alle saker blir rettet og redigert av redaktøren, som også legger på tittel, velger bilder og vinkling av nyhetssaken.

Slik kommer du i gang

 • Sett opp en nettside for skoleavisen. www.skoleaviser.no er enkelt og grei, men den gir ikke så mange muligheter når det gjelder layout.
 • Sett opp kontoer på ulike sosiale medier. Ikke sett opp flere kontoer enn du/deltakerne klarer å følge opp.
 • Skriv gjerne en fremdriftsplan. Hva vil dere skrive om? Hvem skal dere intervjue?
 • Bruk mobilen aktivt. De bruker taleopptak for intervju, og whatsapp for rask kommunikasjon oss imellom.
 • Husk at historier trenger bilder, og at alle saker trenger kilder.
 • Har du ikke nok elever til å lage en redaksjon? Lag skriveverksted isteden. Gå rundt i klassene og få dem til å intervjue hverandre, eller til å skrive en tekst om noe de er opptatte av.

Kontaktinformasjon

Bilde

Navn: Ingeborg Castillo-Rydsaa

Stillingstittel: Lektor/Redaktør i skoleavisen ved Bergen Læringssenter

Telefon: 95 40 84 15

E-post: ingeborg.rydsaa@bergen.kommune.no eller skoleavispulsen@gmail.com

Fant du det du lette etter?