Slipp nettbrettene fri

Arendal kommune har tatt i bruk nettbrett i norskopplæringen for deltakere med lite eller ingen skolebakgrunn i introduksjonsprogrammet. De mener nettbrett gjør læring utenfor skoletiden enklere, det gir mengdetrening og digital kompetanse.

Oppsummering

 • Utfordring:

  Deltakere får for lite trening i lese- og skriveferdigheter. Dette skyldes blant annet at bøker og skrivesaker egner seg dårlig for elever på spor 1 tidlig i introduksjonsprogrammet.

 • Tiltak:

  Elevene får låne nettbrett som de kan bruke både hjemme, på praksisplass og på skolen. Den innledende opplæringen i bruk er på eget morsmål. Elevene får også opplæring i bruk av ulike apper.

 • Resultat:

  Økt mestringsfølelse og selvstendighet i norskopplæringen, samt økt digital kompetanse.

Sist oppdatert: 6. desember 2019

Illustrasjon nettbrett

Arendal kommune har tatt i bruk nettbrett i norskopplæringen for deltakere med lite eller ingen skolebakgrunn i introduksjonsprogrammet. De mener nettbrett gjør læring utenfor skoletiden enklere, det gir mengdetrening og digital kompetanse. Målet er å øke progresjonen i lese- og skriveferdigheter for deltakere på spor 1.

Om tiltaket

Arendal voksenopplæring var tidlig ute med å bruke nettbrett i opplæringen. De fikk prosjektmidler fra Kompetanse Norge og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, og hadde ved oppstart i 2012 15 nettbrett. I dag har de 150 nettbrett tilgjengelig for sine elever. Bruk av nettbrett gir gode muligheter til å gi deltakerne trening og opplæring i det de har behov for, tilpasset det nivået de er på.

De første månedene i opplæringen får deltakere låne med seg nettbrettet hjem, etter å ha inngått kontrakt med voksenopplæringen. Det er knapt ødeleggelser utover normal slitasje. At deltakeren kan bruke nettbrettet når og hvor de vil, også utover skoletiden, er et viktig prinsipp og ett av suksesskriteriene.

Nettbrettet brukes til å lære norske ord og fraser, lese- og skriveopplæring, klokka, matematikkopplæring og som en læringsplattform. Den er også et viktig verktøy på praksisplassen hvor deltakerne tar bilder av tekst de ikke forstår, eller av utstyr på jobben de ikke vet hva heter. Dette tar de med seg tilbake til undervisningen.

Deltakerne lærer også nyttige apper til hjelp for å mestre sitt nye liv i Norge. Billettbestilling, tilbudsapper og Google Translates bildefunksjoner er eksempler på smart digital kompetanse som gjør hverdagen enklere, og som skaper mestringsfølelse.

Deltakerne får ukentlig språkstøtte på eget morsmål som forklarer hva som skjer i undervisningen og hvordan man bruker nettbrettet. Dette er et viktig grep for å skape mening i det som skjer, og for å motivere elevene. 

Slik kommer du i gang

 • Innkjøp av nettbrett budsjetteres som del av drift.
 • Ledelsen må sørge for at det er satt av tid til opplæring for lærere eller programrådgivere som skal ta i bruk nettbrett, slik at de føler seg trygge.
 • Start med å lære et par apper.
 • Innled samarbeid med IKT-ansvarlige i kommunen.

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Ingrid Fløistad,  Arendal voksenopplæring, e-post: ingrid.floistad@arendal.kommune.no, tlf: 454 41 668

Fant du det du lette etter?