Springboard - jobbskaping av og for innvandrere

Springboardprogrammet er et initiativ av Diversify. Det er utarbeidet for å adressere de sosioøkonomiske utfordringene som personer med innvandrerbakgrunn møter i Norge når de søker jobb eller etablerer egen virksomhet.

Oppsummering

 • Utfordring:

  • Mange personer med innvandrerbakgrunn som både er villige og kapable til å arbeide har vanskeligheter med å finne jobb eller profesjonelle utviklingsmuligheter i Norge.   
  • Personer med innvandrerbakgrunn i Norge mangler ofte det nødvendige nettverket for å starte og etablere sin egen virksomhet eller for å finne relevant arbeid. 
  • Vanskeligheter med å finne relevant og meningsfullt arbeid, i kombinasjon med manglendestøttenettverk og fellesskapsfølelse i Norge har negative innvirkninger på ens mentale helse.  
 • Tiltak:

  •  Verksted for grunnopplæringstyrker målgruppen med kunnskap og ressurser som er nødvendige for å starte en egen virksomhet i Norge.  
  •  3-4 lokale aktører fra ulike sektorer inviteres til å delta i panelsamtaler for å diskutere utfordringene og mulighetene for jobbskaping av og for innvandrere. 
  • Deltakerne deler erfaringer, noe som gir en bedre forståelse for hvordan andre har lyktes og overvunnet sine utfordringer. 
  • Mentorskap for å utvikle kunnskap, nettverk og eksponering.
 • Resultat:

  • 64 deltagere i Springboardprogram startet og utviklet sine egne virksomheter, og ytterligere 58 har fått jobb gjennom vårt nettverk.   

Sist oppdatert: 30. august 2023

Diversify

Mål og målgruppe

Det primære målet til Springboardprogrammet er å gi personer med innvandrerbakgrunnen profesjonell opplæringsplattform der de kan sikre ferdigheter og kunnskap de trenger for å utvide sitt nettverk, starte egne virksomheter og sikre sysselsetting. Diversify har også et mål om å skape dialog, synlighet, jobbmuligheter og sosioøkonomisk myndiggjøring for innvandrere og minoriteter i Norge.

Vår primære målgruppe er personer med innvandrerbakgrunn og andre marginaliserte grupper, som ønsker å starte en egen virksomhet. Andre målgrupper er: norske bedrifter og organisasjoner, mentorer, investorer, og offentlige og private aktører.

Om tiltaket

Springboardprogrammet 2020 og 2021 ble gjennomført som en ukers akselerator i åtte byer i Norge. Workshops ble gjennomført av lokale eksperter om tema som er relevante for å lykkes med å starte og utvikle en bedrift, samt for å utvide deltakernes faglige nettverk. Emner som ble tatt opp er:

 • Å lage en forretningsplan og forretningsstrategi
 • Regnskap og juridiske aspekter ved å starte en bedrift
 • Markedsføring, merkevarebygging og design thinking (designtenkning)
 • Bredde av teknologiske verktøy for å utvide virksomheten.

Diversify organiserte panelsamtaler i hver av byene før hvert program skulle finne sted. Hver panelsamtale hadde lokale aktører med både innvandrer- og norsk bakgrunn. De tok opp utfordringene personer med innvandrerbakgrunn møter i Norge, særlig i lys av koronapandemien, knyttet til det å sikre relevant arbeid eller utviklingen av egen virksomhet. Deltakerne kunne stille spørsmål og fikk konkrete og praktiske svar.

Organisering, samarbeid og økonomi

Involvering av lokalsamfunn var avgjørende for gjennomføringen av programmene. I den anledning kontaktet Diversify lokale aktører som kommune, NAV, private virksomheter og organisasjoner som jobber med vår målgruppe eller i nærmiljøet. Dette sikret at lokalsamfunnet ble inkludert og spilte en relevant rolle i hvert program. Lokalsamfunnene bidro også til å rekruttere ekspertpaneldeltakere og erfarne tilretteleggere til programmet.

Det var svært viktig for prosjektet at paneldeltakerne og fasilitatorene var mangfoldige, kom fra lokalsamfunnet, representerte flere nasjonaliteter (nordmenn og innvandrere) og jobbet i ulike bransjer. Vi gjorde dette for å sikre at deltakerne drar nytte av en vekst i deres umiddelbare og utvidede nettverk. Dette garanterte også at deltakerne vil kunne dra nytte av ulike synspunkter og et bredere spekter av perspektiver i lokalsamfunnet. Lokale fasilitatorer sørget for at målgruppen vår fikk muligheten til å møte lokale eksperter, bedriftseiere og mentorer som de kan komme i kontakt med for råd og faglige referanser.

Gjennom prosjektet samarbeidet vi med over 70 organisasjoner og private virksomheter over hele Norge samt fem kommuner og to NAV-kontorer.

Slik kommer du i gang

 • Bestem deg for målgruppen og omfanget av programmet
 • Opprett samarbeid med bedrifter, det offentlige og frivillige organisasjoner.
 • Lag en programplan som inkluderer de viktigste emnene folk trenger å lære om for å starte en bedrift. Diversify hadde lagt til rette for erfaringsutveksling, der personer med innvandrerbakgrunn som startet suksessrike bedrifter i Norge delte sine erfaringer og ga råd til deltakerne.
 • Rekrutter deltakere og tilretteleggere som er eksperter på sine felt.
 • Rekrutter mentorer med fokus på deltagernes behov.
 • For best mulig resultat anbefaler Diversify å rekruttere tilretteleggere og mentorer med både innvandrer- og norsk bakgrunn.

Lenker

diversify.no

Kontaktinfo

Iva Ogrizovic, Programdirektør hos Diversify

E-post: iva@diversify.no

Arbeidssted: Herspace, Strandgata 19, 0152 Oslo

Fant du det du lette etter?