Test deg- kampanje fra Helsedirektoratet med tilpasset budskap og kanalvalg

Bruk av sosiale medier var avgjørende for å nå ut til ulike språkgrupper under pandemien. Helsedirektoratet spisset budskap sammen med målgruppene og kjørte flere kampanjer.

Oppsummering

 • Utfordring:

  • Under pandemien viste andelen som testet positivt for Covid -19 fordelt på fødeland, høye andeler positive tester i flere innvandrergrupper.
  • Det kunne tyde på høye mørketall. Flere var trolig smittet, uten at de testet seg.
 • Tiltak:

  • En testkampanje ble rullet ut i for å øke andelen som testet seg
  • Kampanjen ble hovedsakelig målrettet og språk-segmentert i sosiale medier
  • Kampanjebudskapet ble spisset i dialog med målgruppen
  • Det ble laget en landingsside for kampanjen på ulike språk
  • Kampanjens call to action var: Test deg
  • Kampanjens etterlattinntrykk skulle være at det er enkelt, trygt og gratis.
 • Resultat:

  • Testaktiviteten økte i utsatte grupper. (detaljert under)
  • Medievisningstallene viste generelt god dekning i målgruppene.

Sist oppdatert: 13. februar 2023

Se flere eksempler tagget med

Informasjon og veiledning
Illustrasjon Bruk av sosiale medier

Tiltak, mål og målgruppe


Innvandrere og deres etterkommere var overrepresentert blant påviste smittetilfeller og sykehusinnleggelser under koronapandemien (FHI) Samtidig var var andelen som testet seg lavere blant personer født utenfor Norge enn blant personer født i Norge fra pandemien rammet Norge og frem til senhøsten 2020. Årsakene var sammensatt, og dialog med målgruppene gjennom fokusgrupper og dialogmøter pekte på bl.a. språkbarrierer, bestillingsproblemer og tilgang på teststasjoner.

Gjennom vinteren ble det derfor jobbet med å øke testingen blant innvandrere, både nasjonalt gjennom kampanjer og tilrettelagt informasjon, og lokalt gjennom økt testkapasitet, lavterskel testtilbud, ulike typer oppsøkende virksomhet med mer.

Fra desember 2020 kjørte Helsedirektoratet en større målrettet testkampanje oversatt til 18 språk. I tillegg til samarbeid med utvalgte radiostasjoner, print og digital visning av budskap, ble kampanjen spisset og målrettet geografisk og språksegmentert, for å bedre treffe spesifikke språkgrupper i områder med høyt smittetrykk.

Kampanjebudskapet var «Å teste seg for covid-19 er gratis, enkelt og helt trygt. Test deg for å stoppe spredningen av viruset.» Kampanjen landet på oversatte sider på helsenorge.no

Selv om resultatene underveis og etter endt kampanje viste at testaktiviteten økte blant innvandrere, er det vanskelig å måle om kampanjer generelt kan påvirke adferd direkte. Kampanjeteamet i Helsedirektoratet allierte seg derfor med forskere i FHI og mediebyrået Mindshare for å teste om kampanjen isolert hadde effekt gjennom en facebook kampanje, med bruk av kontrollgruppe.

Målgruppen for intervensjonen på Facebook var voksne født i Polen, Syria, Pakistan, Somalia, Eritrea, Tyrkia, Russland og Irak. Alle bydeler i Trondheim, Bergen og Oslo, samt andre norske kommuner med personer i målgruppen var med.

I gruppen som fikk kampanjen testet 5,6 prosent seg, mens 4,8 testet seg i kontrollgruppen. Kampanjen økte testandelen i målgruppen med nesten ett prosentpoeng. Det utgjør en relativ økning på rundt 16 prosent. Det utgjør en relativ økning på rundt 16 prosent – eller nesten 1000 individer.

Journal of Medical Internet Research - The Evaluation of a Social Media Campaign to Increase COVID-19 Testing in Migrant Groups: Cluster Randomized Trial (jmir.org)

Organisering, økonomi og samarbeid

Helsedirektoratets kampanjeaktiviteter under covid-19 ble finansiert ved budsjett fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det ble etablert et kampanjeteam som jobbet med større befolkningsrettede kampanjer, samt kampanjer rettet mot mindre og spissede målgrupper. Helsedirektoratet benyttet seg av reklamebyrå for materiellutforming og medieplasseringsbyrå for mediespredning. Vi hadde allerede etablerte rammeavtaler med de aktuelle byråene. I alt kommunikasjonsarbeid benyttet vi samarbeidspartene på vers av sektorer for å spre budskap og innhente informasjon om målgruppen, det inkluderte bl.a. både offentlige, private og frivillige aktører, dialoggrupper, bruker- og pasientorganisasjoner, livssynsorganisasjoner m.fl.

Slik kommer du i gang

 • Identifiser problemet og hva du ønsker å løse med kommunikasjon
 • Lag målbare mål for kommunikasjonen
 • Definer målgruppe. (alder, kjønn, bakgrunn, geografi, språkbakgrunn osv.)
 • Finn ut mest mulig om målgruppen. Adferd, vaner, barrierer, muligheter, mediebruk osv
 • Identifiser gode medspillere og videreformidlere som kan bidra til å spre budskapene
 • Spiss budskapet og bruk enkelt språk. Du trenger ikke å si alt på en gang. Skill mellom alt du har lyst til å si og hva målgruppen faktisk trenger å vite. Kommunikasjonen kan ha flere lag. Mens kampanjebudskapet kan gjøres enkelt, kan du ha mer utfyllende informasjon på en landingsside du styrer mottakeren til.
 • Vurder om det er behov for oversettelse. Det varierer for ulike innvandrergrupper og alderssegment.
 • Identifiser og planlegg mediekanaler, og sett av budsjett til det. Størrelse avhenger av kanaler.

Lenker

Information on corona in other languages - Helsenorge 

Kontaktinfo

Navn: Anita Thorolvsen Munch

Stilling og arbeidssted: Seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Telefon: 40 20 22 64

E-post: Anita.Thorolvsen.Munch@helsedir.no

Fant du det du lette etter?