Hvordan du kan støtte ideelle sosiale entreprenører i ditt nabolag

Tøyen Unlimited støtter ildsjeler i nabolaget på Tøyen og Grønland på veien til å bli sosiale entreprenører. Gjennom prosjektet «Unlimited LAB» har de lagd verktøy-veiledere som skal støtte folk med å utvikle sine ideer for et bedre nabolag.

Oppsummering

  • Utfordring:

    • Det finnes mange lokale ildsjeler men de mangler relevant støtte til å utvikle sine ideer.
  • Tiltak:

    • Videoer og skriftlige veiledere gir en innføring i et knippe gode verktøy som kan brukes for å utvikle en sosial virksomhet. Verktøyene presenteres av ideelle sosiale entreprenører som selv har brukt og hatt nytte av akkurat disse.
  • Resultat:

    • Nå kan alle som har en ide få tilgang på verktøy som kan støtte dem i utviklingen av sin virksomhet, på www.norgeunlimited.no

Sist oppdatert: 31. mai 2024

Se flere eksempler tagget med

Frivillige organisasjoner
Tøyen Unlimited støtter ildsjeler i nabolaget på Tøyen og Grønland på veien til å bli sosiale entreprenører.

 

Unlimited LAB skal utvikle og tilgjengeliggjøre metoder som støtter lokale ildsjeler som skaper positiv endring i sine lokalsamfunn, og viser hvordan man kan stimulere til fellesskap rundt en visjon om et bedre nabolag, inkludert møteplasser på tvers av folkegrupper og utfordringbilder i et lokalsafunn. Lokale sosiale entreprenører fra utsatte boligområder står i sentrum for å skape nye rollemodeller og utvide narrativet om hvem som driver samfunnsendring.

Unlimited Lab formulerer erfaring og kunnskap fra arbeidet med og av lokale sosiale entreprenører i utsatte boligområder i Norge. Prosjektet publiserer verktøy til mennesker som vil starte sine egne ideelle virksomheter og til de som ønsker å støtter dem, og løfter frem nye stemmer innen samfunnsinnovasjon og sosial bærekraft. Prosjektet skal spre kunnskap, vise frem nye rollemodeller og gi tilgang til kunnskap og verktøy. Målet er at folk skal få den støtten de trenger til å skape positiv endring der de bor.

Prosjektet har vært et samarbeid mellom de tre søsterorganisasjonene Storhaug Unlimited, Søndre Unlimited og Tøyen Unlimited, med sistnevnte som koordinator. Det har vært finansiert av IMDi, med noe tilleggsfinansiering fra de enkelte Unlimited-inkubatorene.

LES MER: https://norgeunlimited.no/verktoy/

Kontaktinfo

Navn Helga Øvsthus Tønder

Stilling og arbeidssted Daglig leder, Tøyen Unlimited

Telefon 95879741

E-post helga@toyenunlimited.no

 

 

Fant du det du lette etter?