Regionale vinnere av Mangfoldsprisen 2022

Prisen skal løfte frem suksesshistorier, inspirere arbeidsgivere og skape større bevissthet om verdien av et mangfoldig arbeidsliv.

Sist oppdatert: 9. november 2022

Seks regionale vinnere har nå mottatt Mangfoldsprisen for 2022. Mangfoldsprisen deles ut til virksomheter som har utmerket seg ved fremragende bruk av innvandreres kompetanse. 

Libe Rieber-Mohn, direktør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), mener prisen er viktig fordi undersøkelser viser at arbeidsgivere som oftest ser etter folk som passer inn i eksisterende organisasjonskultur og som i stor grad er lik seg selv eller de andre som jobber der.

–  Vi trenger arbeidskraft og vi har ikke råd til å miste verdifull kompetanse.  Da må norske arbeidsgivere våge å tenke nytt. Om man ikke gis en sjanse, får man heller ikke vist hva man er god for, sier Rieber-Mohn.  

 

Mandag 24. oktober –Region Nord- og Midt-Norge

Mellomstore/store virksomheter: Natre Vinduer avdeling HemnesNordland

Juryens begrunnelse er som følger:

Virksomheten har ansatte fra 20 forskjellige nasjoner, som også er representert blant ledere. Halvparten av lederne har innvandrerbakgrunn. Virksomheten jobber aktivt for å skape et inkluderende arbeidsmiljø. De arrangerer sosiale sammenkomster og aktiviteter som også inkluderer innleid arbeidskraft. Alle personalmøter foregår på to språk, norsk og engelsk. Det er lagt til rette for bønn i arbeidstiden. Virksomheten samarbeider med NAV og tilbyr arbeidspraksis. De tilbyr norskkurs på to nivåer for ansatte i arbeidstiden. Virksomheten er godkjent lærebedrift i produksjonsteknikk og i logistikk. Virksomheten hjelper ansatte med videre karrieremuligheter hos andre arbeidsgivere. «Ansatte som kommer fra andre land bidrar med verdifull erfaring og innsikt. De har med seg andre måter å løse oppgaver på som vi har adoptert», sier fabrikksjef Hans-Petter Skjæran. Gjennom TV og lokalavis har virksomheten vist seg frem som en spennende arbeidsgiver med behov for mer kompetanse. De har synliggjort verdien av mangfoldet og fått positive tilbakemeldinger på det. Juryen vil berømme virksomheten for sitt arbeid med å skape kulturendring både internt i bedriften, men også i lokalsamfunnet. 

 

Tirsdag 25. oktober -Region Vest- og Sør-Norge

Små virksomheter: Avdeling Blåveis ved Andebu bo- og behandlingssenter, Vestfold & Telemark

Virksomheten gir innvandrere et godt og solid fotfeste i norsk arbeidsliv. Virksomheten er bevisst på å ikke la mangel på perfekt norsk -kunnskaper være til hinder for å komme i jobb. Det tilbys faste stillinger og et inkluderende arbeidsmiljø som bidrar til at mange forblir ansatt over lengre tid. Virksomheten fungerer også som et viktig springbrett og skolering for videre muligheter i norsk arbeidsliv. Juryen mener at virksomheten møter Mangfoldsprisens kriterier og er en verdig vinner.

 

Mandag 31. oktober –Region Øst-Norge

Mellomstore/store virksomheter: Gudbrandsdalen Uldvarefabrik AS, Innlandet

Juryens begrunnelse er som følger:

Virksomheten har tatt bevisste grep for å innhente innvandrere med relevant kompetanse og er bevisste på den verdiskapningen mangfoldet bringer. Erfaring og kompetanse brukes til innspill til forbedringer i produksjonen og opplæring av andre. Grepene har bidratt til å gi mange innvandrere muligheter og har vært en døråpner for dem inn i norsk arbeidsliv. Virksomheten har også hatt samarbeid med Kompetanse Norge for å tilby norskkurs som igjen har bidratt til en inkluderende arbeidsplass. Videre har virksomheten jobbet strategisk med å bruke sitt nettverk for å innhente innvandrere med relevant kompetanse. Juryen mener virksomhetens mangfoldsarbeid har viktig overføringsverdi til andre virksomheter.

 

Tirsdag 31. oktober -Region Øst-Norge

Små virksomheter: Scandic Victoria Lillehammer, Innlandet

Juryens begrunnelse er som følger:

Virksomheten har valgt å satse på mangfold og jobber målbevisst med dette – også innenfor egen kjede. Virksomheten har en høy andel innvandrere de er opptatt av å ta vare på. Mangfold er en bevisst holdning i organisasjonen og blant ledelsen. Virksomheten har de siste årene jobbet målrettet og strategisk med mangfold der innvandreres ulike bakgrunn og erfaringer verdsettes og sees på som en ressurs. Det samarbeides med blant annet Lillehammer læringssenter som gir muligheter for praksisplasser og er for mange innvandrere en viktig inngang til arbeidslivet. Virksomheten er representert med mangfold både i stab og teamledelse på hotellet. Juryen mener at virksomheten imøtekommer Mangfoldsprisens kriterier og er en verdig vinner.

Tirsdag 8. november- Region Midt- og Nord-Norge

Små virksomheter: Hamarøy Hotell

I juryens begrunnelse står det: 

Hotellet har gått ut i media og tatt sterk avstand til diskriminering som flere ansatte med innvandrerbakgrunn har opplevd i møte med gjester. Samtidig er de et talerør for alt det positive de mener mangfoldet bringer arbeidsplassen.

Onsdag 9. november- Region Vest- og Sør-Norge

Store virksomheter: Kristiansand Dyrepark AS

I juryens begrunnelse står det:

Virksomheten har, og har hatt, et bevisst forhold til mangfold over lengre tid. Mangfold er en del av virksomhetens handlingsplan og det jobbes strategisk med å videreutvikle mangfolds- kompetanse i hele organisasjonen. Det er noe som gjør de til en god rollemodell for andre virksomheter og for alle de som har sitt første møte med arbeidslivet hos dem. 

Du kan lese mer om prisene her. 

Fant du det du lette etter?