Språk

Sist oppdatert: 13. mars 2023

Tips til vurderinger av hvilket språknivå det er behov for i stillingen

En god vurdering av arbeidsoppgavenes reelle krav til språk, vil kunne føre til flere aktuelle kandidater å velge blant. Det vil også gjøre det enklere å vurdere hvilket ferdighetsnivå arbeidstaker bør ha. Språkkrav som stilles må være forsvarlige ut fra kravene i yrket, samtidig som de ikke kan være i strid med diskrimineringslovens forbud mot indirekte diskriminering på grunn av språk.

Språklæring i arbeidssituasjoner

Kompetanse Norge har nettkurs om hvordan arbeidsplassen kan legge til rette for språklæring på arbeidsplassen. Her introduseres enkle grep for nære kolleger og ledere til ansatte som skal lære norsk, slik at de kan støtte og oppmuntre til mer språklæring i arbeidssituasjoner.

Støtteordninger til norskopplæring av din ansatte

Rettigheter og muligheter for støtte til språkopplæring gjennom offentlige ordninger følger individet, og er noe arbeidstaker/arbeidssøker vil kunne motta veiledning om fra ansvarlige instanser. Kommunene har ansvar for å tilby norskopplæring til nyankomne innvandrerne, herunder også oppfølging for god praksis og yrkesnorsk i det ordinære arbeidslivet, mens NAV og Kompetanse Norge har ordninger som kan bidra til å forsterke innsatsen fra arbeidsgiver/på arbeidsplassen for å utvikle bedre norskferdighetene parallelt med arbeid.

Mer informasjon om noen av de aktuelle ordninger:

Videre er det flere private aktører i markedet som tilbyr norskopplæring tilpasset virksomhetenes behov.

Språk og Kultur

Forskning viser at språklige barrierer bør ses i sammenheng med blant annet organisering av arbeidet, opplæring og forståelsen av kulturforskjeller (Fafo, 2020:27). Språklige problemer kan forveksles med ukjent eller fremmed kultur, eller være uttrykk for begge deler Norskkompetanse blant arbeidstakere født i utlandet 2. utgave (Faforeport 2020:27)

Fant du det du lette etter?