Webinar om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold - program og påmelding

IMDi inviterer til webinar 10. og 11. juni 2021. Programmet er likt begge dager, men med noen forskjellige caser. Påmeldingsfristen er ute.

Sist oppdatert: 9. juni 2021

Program (8.30 - 15.00)

Detaljert program kommer på e-post til deg som har meldt deg på.

 • Riyadh Al-Baldawi (spesialist i psykiatri og psykoterapeut i kognitiv atferdsterapi. Grunnlegger og sjef for Orienthälsan i Stockholm. Forfatter av flere bøker og artikler om migrasjon og psykososial helse): 
  Migrasjon og endring i familiestrukturen. Hva skjer med de ulike familiemedlemmene etter flytting til nytt land, i forhold til negativ sosial kontroll?
 • Farwah Nielsen (har siden 2005 utviklet den tverrkulturelle dialog- og meglingsmetode, som brukes av fagprofesjonelle i kommuner, NGOer og politiet i Danmark, Norge og Finland. Nielsen arbeider videre som spesialist for Socialstyrelsen i Danmark og er veileder, forfatter, coach og underviser): 
  Helhetsorientert arbeide i minoritetssaker.
  • Hvordan skal man forholde seg til de unges problemstillinger, herunder tvangsmessig kontroll (negativ sosial kontroll)?
  • Håndtering av ulike faser; Akuttfasen, voldens effekter, det langsiktige arbeide, implementering av dialog som et redskap for å løse og forebygge familiekonflikter
 • Kort om mandatet og arbeidet til
  • Integreringsrådgivere 
  • Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll 
  • Minoritetsrådgivere og Fagteamet for forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold 
 • Fremføring av case fra tiltakskjeden i Norge ved minoritetsrådgiver, Kompetanseteamet og integreringsrådgiver: Tør å tenke tanken…! Vi følger ferden til den unge fra å være en elev i Norge til å bli ufrivillig tilbakeholdt i utlandet.
 • Fremføring av case om tverretatlig samarbeid i førstelinjen: Ivaretakelse av utsatte for æresrelatert vold og negativ sosial kontroll – et lokalt perspektiv

Påmeldingsfristen er ute.

Fant du det du lette etter?