Ny veileder for offentlig informasjon

Kjenn de du snakker til. Gjør deg forstått. Dette er noen av rådene i en ny veileder som skal bidra til å styrke det offentliges kommunikasjon med personer med innvandrerbakgrunn.

Sist oppdatert: 26. april 2023

Som en del av veilederen er det laget en huskeliste, - som vist i filmen og som også fins som plakat, med ni gode råd for god kommunikasjon med personer med innvandrerbakgrunn.

Veilederen og rådene er utarbeidet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), og sendes nå ut til alle relevante offentlige virksomheter.  Målet er å sikre at forvaltningen når alle som bor i landet, uavhengig av norskkunnskaper og digitale ferdigheter.   

- For å kunne delta og bidra i arbeids- og samfunnsliv er det viktig å forstå og å bli forstått. Det gjelder ikke minst informasjon fra og til offentlige myndigheter. Offentlige virksomheter må bidra ved å senke informasjonsbarrieren og ved å gjøre informasjon lett tilgjengelig. Den nye veilederen skal bidra til det, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap). 

- Veilederen er til offentlige ansatte og ledere på tvers av sektorer, og handler om hvordan vi bedre kan nå ut med informasjon og budskap til personer med innvandrerbakgrunn. Pandemien og flyktningkrisen har vist oss hvor viktig det er med tilgjengelig og forståelig informasjon fra det offentlige, sier IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn. 

Slik skal vi nå ut til alle

Veilederen "Hvordan nå ut med informasjon til personer med innvandrerbakgrunn" er digital og tilgjengelig på IMDis nettsider. Her fins også Huskeliste som A4 og A3 plakat: 

Hvordan nå ut med informasjon til personer med innvandrerbakgrunn 

Fant du det du lette etter?