1. terminutbetaling for tilskudd

Mandag 8. april gjennomførte IMDi 1. terminutbetaling. Utbetalingen inneholder tilskudd for tilskuddsordningene integreringstilskudd, særskilt tilskudd, ekstratilskudd og norsktilskuddsordningene.

Sist oppdatert: 11. april 2024

Utbetalingen inneholder etterslep fra 2023, samt nye personer i målgruppen i 1. kvartal 2024.

Verdt å merke seg:

  • Nytt av året, er at årssatsen for tilskudd til tilskuddsordningene «Voksne innvandrere» og «Kollektiv beskyttelse» fordeles over inntil fire terminutbetalinger. Mer om dette kan dere lese om i rundskrivet for tilskuddsordningene.
  • Grunntilskuddet skal i utgangspunktet utbetales ved 1. termin hvert år. I forbindelse med omlegging av denne tilskuddsordningen til utbetaling via IMDi tilskudd vil vi utbetale Grunntilskuddet ved 2. termin. IMDi beklager ulempene dette medfører.
  • 2. terminutbetaling i IMDi Tilskudd er planlagt gjennomført i løpet av uke 27.
Fant du det du lette etter?