En åpen og inkluderende debattkultur

IMDi lanserer en kampanje som skal bidra til en inkluderende debattkultur blant unge. Hatytringer, falsk informasjon, deling av informasjon og kildebruk er sentrale elementer i kampanjen.

Sist oppdatert: 23. mai 2024

Fremveksten av internett og sosiale medier har lagt til rette for at alle som ønsker det, kan delta i det offentlige ordskiftet. Dette er på mange måter et gode for den demokratiske deltakelsen. Samtidig vet vi at noen debatter kan bli polariserte og oppleves ekskluderende for flere. Tonen kan bli opphetet og aggressiv, og det kan være vanskelig å skille sanne fra usanne påstander.

Debatt på sosiale medier

For mange unge kan det være vanskelig å delta i debatter på sosiale medier. Noen erfarer å bli møtt med svært negative tilbakemeldinger når de sier det de mener. Andre opplever stempling og utestengelse. Nettdebatter foregår i et høyt tempo. Det er fort gjort å miste fokus, og gå til personangrep heller enn å diskutere sak. Det kan være vanskelig å sette seg inn i saken, å ha god oversikt over fakta og bakgrunn og å danne sin egen mening og argumentere for den. Usikkerheten om hvordan andre tolker det som en ønsker å legge ut og hvordan en fremstår i en nettdebatt, kan påvirke hva unge deler.

Dette kan føre til at unge ikke tør å si meningene sine av frykt for å bli dømt eller utestengt. På den måten mister samfunnet viktige stemmer, og vi kan ende opp med en debattkultur som ikke er inkluderende.

Med denne kampanjen ønsker IMDi å bidra til en positiv debattkultur, der både åpenhet for andres meninger og kunnskap om kildebruk og deling på nett står sentralt. Formålet er å skape et positivt engasjement og økt bevissthet rundt hvordan meninger blir til og tas imot.

Mangfold av stemmer

IMDi ønsker en åpen og inkluderende samfunnsdebatt, der det er rom for et mangfold av stemmer.

IMDi har fått god hjelp av ulike aktører ved utforming av kampanjen. Vi har innspill på utfordringsbildet fra Redd Barna, Norsk Folkehjelp og Røde Kors, som denne våren har hatt prosjekter for å fremme dialog, konfliktdemping og å forebygge polarisering i forbindelse med krigen i Gaza. Unge, blant andre medlemmer av IMDis ungdomspanel, har bidratt med innspill til utfordringsbildet og hvordan en kan nå ut til ungdom på en god måte. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har også bidratt med verdifulle innspill i utformingen av kampanjen.

Kampanjen er ett av ulike tiltak som regjeringen har iverksatt for å fremme dialog og bidra til å dempe polarisering, særlig i ungdomsmiljøer og i sosiale medier.

Gode tips til hvordan du kan diskutere på nett på en god måte:

Fant du det du lette etter?