Avvikling av overføringstjenesten (WS2) mellom NIR og kommunale fagsystem utsatt til 28.02.21

Dagens overføringstjeneste var planlagt avviklet ved årsskiftet. Avviklingen er nå utsatt slik at kommuner med kommunale fagsystem kan ajourføre data for rapporteringsåret 2020 i NIR.

Sist oppdatert: 29. oktober 2020

Overføringstjenesten (WS2) mellom kommunale fagsystemer og NIR benyttes overføring av persondata etter introduksjonslovens ordninger.  Denne overføringstjenesten er blitt foreldet og imøtekommer ikke dagens sikkerhetskrav. 

IMDi lanserte en ny og forbedret tjeneste for overføring av data mellom kommunale fagsystem og NIR (WS4) i 2019, og varslet om dette ved årsskiftet 2019/2020. Dagens overføringstjeneste (WS2) skulle skrus av 31.12.2020. Fagsystemleverandører har av ulike årsaker ikke kommet helt i havn med å tilpasse sine systemer til den nye plattformen, samt rulle ut ny løsning til kommunene. Kommunene har derfor ikke kunnet ta WS4 i bruk for overføring fra fagsystemene til NIR. 

Etter tilbakemeldinger fra kommuner og fagsystemleverandører, og for å sikre rapportering for statistikkåret 2020, har IMDi besluttet å holde overføringstjenesten WS2 åpen til 28. februar 2021. Dette innebærer at kommunene kan benytte WS2 til å overføre data på personer omfattet av introduksjonsloven til NIR frem til 28. februar 2021. Dette ivaretar kommunenes tilgang til to måneders etterregistrering av data til NIR for statistikkåret 2020. Etter 28. februar 2021 er det kun WS4 som vil gjelde  

Fant du det du lette etter?