Digital kompetansepakke om arbeidsrettet introduksjonsprogram

Målgruppen for kompetansepakken er programrådgivere, veiledere i NAV og ledere i NAV eller flyktningetjenesten. Den er også aktuell for lærere i voksenopplæring, karriereveiledere og ansatte i andre deler av tjenesteapparatet.

Sist oppdatert: 15. februar 2024

Målet med denne kompetansepakken er å bidra til at dere som jobber med deltakere i et introduksjonsprogram får veiledning og inspirasjon til å lage gode arbeidsrettede program - slik at flyktningene kommer i jobb og blir en del av det norske arbeidslivet.

Kompetansepakken inneholder filmer, refleksjonsspørsmål og lenker til relevante ressurser. Målet er at dere skal kunne bruke innholdet til å reflektere over egen praksis, heve kompetansen og få tips til hvordan et arbeidsrettet introduksjonsprogrammet på best mulig måte kan bidra til overgang til jobb.

Kompetansepakken
arbeidsrettet introduksjonsprogram 

Fant du det du lette etter?