Disse kommunene er nominert til Bosettings- og integreringsprisen 2021

De nominerte kommunene er Asker, Drammen, Harstad, Lillestrøm, Lørenskog og Sandefjord. Prisen deles ut av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Sist oppdatert: 18. oktober 2021

– Landets kommuner gjør en kjempeviktig jobb med å bosette og integrere flyktninger. Ved å dele ut denne prisen, ønsker vi å hedre kommuner som har utmerket seg i året som har gått, sier IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn.

Vinneren annonseres på IMDis årskonferanse 19. november.

Du kan stemme på din favoritt

Bosettings- og integreringsprisen skal gå til en kommune som har utmerket seg spesielt på bosettings- og integreringsfeltet. Publikum kan også stemme på sin favoritt. Stemmegivningen åpner i begynnelsen av november, og er åpen frem til torsdag 11. november.

Vinneren kåres ut fra en samlet vurdering, der både publikums stemmegivning og faglige vurderinger inngår.

Fram mot årskonferansen blir de nominerte presentert på imdi.no og i sosiale medier.

– Vi ønsker at de nominerte kommunene kan inspirere andre med sin kunnskap og erfaring, og på denne måten håper vi at prisen kan bidra til at enda flere lykkes med bosetting og integrering, avslutter Rieber-Mohn.

Om nomineringsprosessen

De nominerte er valgt ut på bakgrunn av kriterier fastsatt av IMDi. Kommunene må skåre positivt både innenfor bosettings- og kvalifiseringsarbeid. De må vise fleksibilitet og engasjement i bosettingsarbeidet, ha gode utviklingsprosjekter, og gode resultater i introduksjonsprogrammet.

Årets nominerte kommuner kan også vise til gode resultater over tid, ved at over 50 prosent av deltagerne i introduksjonsprogrammet er i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet program.

Kort om de nominerte

  • Asker har samlet tjenestene for flyktninger, innvandrere, migrasjonshelse, kvalifisering og integrering i én stor virksomhet kalt «Inkludering og mangfold». Formålet med dette er bedre oppfølging og samarbeid på tvers.
  • Drammen har definert mangfold og inkludering som satsningsområde, og har iverksatt et helhetlig integreringsarbeid for å nå ut til hele familier og styrke deltakelsen i arbeidslivet.
  • Harstad har i 2020 ferdigstilt en egen plan for integrering og inkludering, på tvers av sektorer. I 2021 opprettet de en ny kommunal integreringsenhet, som fungerer som et kompetanse- og ressurssenter.
  • Lillestrøm har ansatt introduksjonsdeltakere og tidligere flyktninger som prosjektmedarbeidere i oppfølgingen av nyankomne innvandrere, og gir med dette anerkjennelse til de tilflyttende.
  • Lørenskog har det beste resultatet i introduksjonsprogrammet etter 2020 blant de nominerte, og Jobbsjansen i kommunen er et av de beste Jobbsjanse-prosjektene i landet.
  • Sandefjord prioriterer utdanning høyt, noe som gjør at nyankomne flyktninger i kommunen får en varig tilknytning til arbeidslivet. Kommunen har også hatt et godt og stabilt Jobbsjanse-prosjekt over tid.

Tidligere vinnere

Prisen er delt ut 12 ganger tidligere, første gang i 2008. Tidligere vinnere er Vadsø (2008), Levanger (2009), Kristiansand (2010), Kragerø (2011), Molde (2012), Hammerfest (2013), Drammen (2014), Grimstad (2015), Trondheim (2016), Bærum (2018) og Sunndal (2019/2020).

Fant du det du lette etter?