Foreldreveiledning tilpasset høye ankomster, webinar 29. mai 2024

IMDi, Bufdir og Bufetat inviterer kommunene til webinar med lansering av nettressursen «Foreldrekurs, 4 veiledningsmøter».

Sist oppdatert: 12. april 2024

Under webinaret gir Bufetat informasjon om, og veiledning i hvordan kommunene kan benytte opplæringsmateriell som er publisert i nettressursen.

Webinar om foreldreveiledning tilpasset høye ankomster

Den nye bestemmelsen i integreringsforskriftens § 3 sjette ledd fra 1. juli, åpner for at kommuner kan gjøre unntak fra kravene til antall møter og samtaler ved foreldreveiledning, dersom kapasitetshensyn i kommunen som følge av høye ankomster gjør det nødvendig. Veiledning i gruppe skal likevel bestå av minst fire veiledningsmøter, og individuell veiledning med minst to veiledningssamtaler.

IMDi har i samarbeid med Bufdir og Bufetat utviklet en modell for foreldreveiledning tilpasset høye ankomster. Opplæringsmateriellet er utviklet i samarbeid med nasjonale fagmiljøer innen foreldreveiledning.

Fant du det du lette etter?