Frist for å ajourføre data i NIR for 2020

Kommunenes frist for å ajourføre opplysninger i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for 2020 er 28. februar 2021.

Sist oppdatert: 26. januar 2021

SSB og IMDi publiserer tall på bakgrunn av disse data. Kommunens NIR-brukere har tidligere mottatt e-post fra IMDi med påminnelse og veiledning om etterregistrering for deltakere som avsluttet introduksjonsprogram i 2020.

For kommuner som bruker fagsystem vil det ikke være mulig å overføre data til NIR ved hjelp av dagens overføringstjeneste (WS2) etter 28.02.2021. Da må kommunene oppdatere fagsystemet til ny overføringstjeneste (WS4) eller registrere direkte i NIR.

Fant du det du lette etter?