Ingen er trygge før alle er trygge

Hele befolkningen har rett til god tilgang til helsehjelp, også de som ikke snakker godt norsk. Tolker har en sentral rolle i dette arbeidet. Vi oppfordrer kommunene til å bruke kvalifiserte tolker.

Sist oppdatert: 11. november 2020

Kronikken er publisert i VG, signert IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn, Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet og Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet.

Vi må stoppe smittespredningen i Norge. For å få til dette sammen, trenger vi å nå ut til hele befolkningen med informasjon om hvordan Covid-19 sprer seg, hvilke smittevernregler som gjelder, og hvordan man kan teste seg. Hele befolkningen har rett til god tilgang til helsehjelp, også de som ikke snakker godt norsk.

Tolker har en sentral rolle i dette arbeidet. Derfor oppfordrer vi til å bruke kvalifiserte tolker aktivt for at flere skal forstå og bli forstått i disse krisetider. Helsepersonell har ansvar for å sikre god kommunikasjon og vurdere behovet for å bruke tolk.

Tydelige budskap fra myndighetene gir oss alle trygghet med tanke på hvordan vi skal oppføre oss i tiden framover. Derfor ble regjeringens pressekonferanse med statsministeren og helseministeren på torsdag tolket til flere språk, som polsk, urdu, arabisk og engelsk, og opptakene er lagt ut på regjeringens nettside.

Innvandrere har vært overrepresentert blant de smittede helt siden pandemien startet. Den siste tiden har andelen økt. 47 prosent av de innlagte på sykehusene er født i utlandet.

Noen av de store lokale utbruddene i det siste viser at vi må bli flinkere til å nå frem med informasjon og kunnskap til personer med manglende norskkunnskaper. God kommunikasjon er også viktig i smittesporing etter et utbrudd. Språkbarrierer kan føre til misforståelser og kan gjøre det vanskelig å bygge den tilliten og tryggheten som er nødvendig for effektiv smittesporing. Mye av kommunikasjonen er dessuten komplisert, også på norsk.

Vi erfarer at enkelte kommuner ikke benytter tolk ved smittesporing. Vi er bekymret for at det kan føre til misforståelser både om hvem som er nærkontakter og hvilke regler som gjelder.

Tolker i nasjonalt tolkeregister har offentlig godkjente kvalifikasjoner og sørger for å ivareta viktige prinsipper som taushetsplikt og habilitet. Tolking er ikke en tilleggstjeneste, men en avgjørende del av tjenestene offentlige etater leverer. Tolken er myndighetenes stemme, bare på et annet språk. Ansatte i kommuner og helsetjenesten trenger derfor gode rutiner for bestilling av tolk. Ved å velge kvalifiserte tolker, skaper vi nødvendig tillit og trygghet.

Fant du det du lette etter?