Rapport: Kompetanse for fremtiden

Behov for justering av tiltak for innvandrere med lave norskferdigheter og lite formell kompetanse.

Sist oppdatert: 16. november 2023

Er det behov for et helt nytt arbeidsrettet kvalifiseringstiltak for innvandrere med lave norskferdigheter og lite formell kompetanse? Eller er det heller behov for justering av eksisterende tiltak? Hvordan skal praksisfeltet legge til rette for at innvandrere med lave norskferdigheter og lite formell kompetanse får nødvendige kvalifikasjoner for å komme i jobb eller utdanning? 

På oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har ideas2evidence gjennomført en utredning av behovet for et nytt arbeidsrettet kvalifiseringstiltak for innvandrere med lave norskferdigheter og lite formell kompetanse. Funn fra utredningen ligger i rapport 4: 2023 Kompetanse for fremtiden.

Rapport 4:2023 Kompetanse for fremtiden

 

Innvandrere med lite formell kompetanse, lave norskferdigheter og lite relevant arbeidserfaring har ofte en lang vei fram for å få en stabil jobb eller formell kompetanse som er etterspurt på arbeidsmarkedet. I utredningen har ideas2evidence kartlagt dagens eksisterende arbeidsrettede kvalifiseringstiltak til målgruppen. Videre har ideas2evidenve vurdert om de eksisterende tilbudene dekker behovene til målgruppen, og om det er behov for utvikling av et nytt tiltak eller justering av eksisterende tiltak.

Hovedfunn

Hovedfunn fra rapporten er at kvalifiseringstiltak denne gruppen får i dag er begrenset i omfang, og i liten grad dekker målgruppens behov. Ideas2evidence konkluderer med at det ikke er behov for et nytt tiltak, men at det er behov for justeringer i eksisterende tiltak og virkemidler for at flere innvandrere med lave norskkunnskaper og lite arbeidserfaring, kommer i arbeid gjennom opplæring og praksis.

Anbefaling

Anbefalingen er blant annet at det bør tilrettelegges for lokale kvalifiseringstiltak som kobler det fremtidige forberedende opplæring for voksne (FOV)- tilbudet og arbeidsrettede tilbud, og økt tilpasning av NAVs virkemiddelapparat. Slik kan de arbeidsrettede tilbudene i større grad gi formell opplæring og dokumentert kompetanse til deltakere. Målet med justeringen av eksisterende tiltak er at deltakere skal få mulighet til å kombinere arbeid og formell opplæring, eller fleksibilitet til å bygge videre mot sluttkompetanse på et senere tidspunkt ved behov.

Fant du det du lette etter?