Kompetansepakke Migrasjonshelse er tilgjengelig

IMDi har lansert den digitale kompetansepakken Migrasjonshelse. Det er den tredje kompetansepakken for programrådgivere og andre som jobber med introduksjonsprogrammet.

Sist oppdatert: 21. februar 2023

IMDi har utviklet digitale kompetansepakker med ulike tema, som er særskilt rettet mot dere som er programrådgivere og andre som jobber med introduksjonsprogrammet. Kompetansepakkene er digitale og ligger lett tilgjengelig på Fagressurs for introduksjonsprogrammet.

Kompetansepakkene er inndelt etter tema og inneholder ulike tekster, filmer og refleksjonsspørsmål. Tanken bak kompetansepakkene er at dere som avdeling/team kan gjøre dette i fellesskap. Kompetansepakkene kan gjennomføres i et avdelingsmøte eller når dere selv mener det er best å sette av tid til kompetanseheving. Dere får på denne måten en felles faglig forankring i kommunen, tid til å reflektere over ulike problemstillinger i fellesskap, og mulighet til å tilpasse opplegget etter lokale forhold.

Tidligere har IMDi lansert kompetansepakken «Juridisk kompetanse» og «Programrådgivers koordineringsrolle». Nå lanseres den tredje kompetansepakken som setter søkelys på Migrasjonshelse. For en programrådgiver er det viktig å ha kunnskap om hvordan migrasjon kan påvirke helse, og mulighet for å komme i arbeid eller utdanning. Økt kunnskap kan gi et bedre utgangspunkt for veiledning av den enkelte deltaker, og individuell tilrettelegging av introduksjonsprogrammet. 

IMDi håper at kompetansepakkene kan være et nyttig verktøy for kommuner med både nye og mer erfarne programrådgivere, og ønsker dere lykke til med arbeidet! 

Kompetansepakkene finner dere her: Kompetansepakker | Introduksjonsprogrammet (imdi.no)

 

Fant du det du lette etter?