Må skaffe flere mottaksplasser og øke bosettingstakten

UDI må nå øke mottakskapasiteten med nærmere 3.000 plasser som følge av høye ankomster av ukrainske flyktninger. Samtidig varsler IMDi at dette medfører at bosettingstakten også må trappes opp. 

Sist oppdatert: 11. oktober 2023

Siden krigen brøt ut, har det kommet over 63.000 flyktninger fra Ukraina til Norge. 51 000 av dem er allerede bosatt eller på vei til å bli bosatt i en kommune.  

Over 1000 ankomster i uka

Den siste måneden har det vært sterkt økende ankomster med godt over 1000 fordrevne fra Ukraina hver eneste uke. To tredjedeler av flyktningene antas å komme direkte fra Ukraina, mens om lag en tredjedel har hatt opphold i et annet europeisk land før de kom til Norge.   

- Norge er det landet i Norden med klart flest ankomster av flyktninger fra Ukraina, og de siste fire ukene har rundt 60 prosent av alle ukrainere, som har kommet til Norden, søkte seg til Norge, opplyser direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI), Frode Forfang.

Trenger nærmere 3000 ekstra mottaksplasser

Økte ankomster gjør at belegget på Nasjonalt Ankomstsenter på Råde er høyt, og UDI følger situasjonen tett. Samtidig settes det inn tiltak for å øke mottakskapasiteten.

- Som en konsekvens av de økte ankomstene vil vi nå opprette mellom 2.500 og 3.000 ekstra plasser innen kort tid. Det vil bli etablert noen nye akuttinnkvarteringer i tillegg til at vi utsetter planene om å legge ned enkelte eksisterende akuttinnkvarteringer. Det kan også bli ytterligere behov for en økning i antall plasser ganske raskt dersom ankomstene holder seg på dagens nivå, opplyser UDI-direktøren.

Høyere bosettingstakt

- Landets kommuner har lagt ned en formidabel innsats og har bosatt svært mange ukrainske flyktninger på kort tid. Som følge av økte ankomster må bosettingstakten ytterligere opp hvis vi skal forhindre at flere blir værende lengere i mottak, sier direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Libe Rieber- Mohn.
Nasjonalt utvalg for mottak og bosetting av flyktninger har satt et foreløpig anslag på behov for bosetting av 35 000 flyktninger for 2024. Men dette antallet kan bli både høyere eller lavere avhengig av antallet som kommer framover.  Et endelig måltall vil bli fastsatt i november.

Overgang til arbeid er viktig

Det er fortsatt mange ukrainere som kom i 2022 og i første halvdel av 2023 som deltar i introduksjonsprogram.  I løpet av høsten vil et stort antall være ferdige med introduksjonsprogram og skal ut i jobb.
- Det er aldri tidligere blitt bosatt så mange flyktninger, på så kort tid i Norge. Men å bli bosatt er bare starten på integreringsjobben.  Skal vi lykkes med integrering av så mange så raskt, er vi avhengig av at flest mulig, kommer ut i arbeid. Slik blir man økonomisk selvstendig og slik lærer man seg norsk.  Det er bra for den enkelte og for samfunnet, sier Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDi.

Fant du det du lette etter?