Nå er digital kompetansepakke om fleksibel og arbeidsrettet norskopplæring her

Målgruppen for pakken er ledere i voksenopplæring, men den er også svært relevant for lærere, programrådgivere, veiledere i NAV og ledere i flyktningetjenesten og NAV.

Sist oppdatert: 18. januar 2024

Formålet med kompetansepakken er å gi veiledning i hvordan norskopplæringstilbudene kan bli mer målrettet, fleksible og arbeidsrettet.

Kompetansepakken inneholder filmer, refleksjonsspørsmål, caser og lenker til relevante ressurser. Målet er at ledere og øvrige ansatte skal kunne bruke innholdet til å reflektere over egen praksis, heve kompetansen i personalgruppen og til å få tips til hvordan norskopplæringen kan innrettes på en best mulig måte.

Kompetansepakken finner dere på Fagressurs for introduksjonsprogrammet.

Vi håper at dere finner den relevant og nyttig i det viktige arbeidet dere gjør.

Fant du det du lette etter?