Ny kompetansepakke er lansert

IMDI lanserer nå en ny digital kompetansepakke til bruk for programrådgivere og andre som jobber med introduksjonsprogrammet. Kompetansepakken heter «Godkjenning av utenlandsk utdanning».

Sist oppdatert: 21. juni 2023

Kompetansepakke om «Godkjenning av utenlandsk utdanning» 

IMDi har utviklet digitale kompetansepakker med ulike tema, som er særskilt rettet mot dere som er programrådgivere og andre som jobber med introduksjonsprogrammet. Kompetansepakkene er digitale og ligger lett tilgjengelig på Fagressurs for introduksjonsprogrammet.

Kompetansepakkene er inndelt etter tema og inneholder ulike tekster, filmer og refleksjonsspørsmål. Tanken bak kompetansepakkene er at dere som avdeling/team kan gjøre dette i fellesskap. Kompetansepakkene kan gjennomføres i et avdelingsmøte eller når dere selv mener det er best å sette av tid til kompetanseheving. Dere får på denne måten en felles faglig forankring i kommunen, tid til å reflektere over ulike problemstillinger i fellesskap og mulighet til å tilpasse innholdet til lokale forhold.

I denne kompetansepakken får du som veileder deltakere i introduksjonsprogrammet nærmere kjennskap til godkjenning av utenlandsk utdanning Økt kunnskap om dette kan gi et bedre utgangspunkt for veiledning, og for raskere overgang til utdanning eller arbeid for deltakerne. 

IMDi håper at kompetansepakken kan være et nyttig verktøy for kommuner med både nye og mer erfarne programrådgivere, og ønsker dere lykke til med arbeidet.

Fant du det du lette etter?