Nye funksjoner i IMDis løsning for kompetansekartlegging

Det er laget to nye funksjoner for å gjøre løsning for kompetansekartlegging enda mer brukervennlig for kommunene. Funksjonene er mulighet for utskrift av kartlagt informasjon og notatfelt innebygd i løsningen.

Sist oppdatert: 6. juni 2024

20. februar i år lanserte IMDi en ny løsning for kompetansekartlegging av medbrakt kompetanse.

Kompetansekartlegging skal

  • bidra til bosetting i en kommune med relevant tilbud om arbeid eller utdanning
  • muliggjør planlegging av et godt tilpasset introduksjonsprogram
  • danne grunnlag for karriereveiledning før oppstart i introduksjonsprogrammet

Det nye verktøyet har innebygd veiledning slik at intervjuere i ulike kommuner har lik tilnærming til oppgaven, og får støtte til å gjennomføre en god kartlegging. IMDi skal benytte samme løsning for kompetansekartlegging av overføringsflyktninger.

Mange kommuner har kommet godt i gang med å bruke ny løsning, og løsningen har fått gode tilbakemeldinger. I dialog med kommuner har det kommet noen forslag til forbedringer. Derfor har vi utviklet to nye funksjoner for å gjøre løsningen enda mer brukervennlig for kommunene:

  • Mulighet for utskrift av kartlagt informasjon
  • Notatfelt innebygd i løsningen

Finn ut mer om ny kartleggingsløsning og de nye funksjonene i kapittel 3 i e-læring om kompetansekartlegging.

E-læring

Til kommuner som ikke ennå har tatt i bruk ny løsning vil vi minne om integreringsforskriften § 58 som sier at kommuner skal registrere personopplysninger nevnt i § 46 til § 55 i registrene til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Fant du det du lette etter?